FB twitter YouTube

Pomoc dětem v Africe

Variabilní symbol: 44
Projekt: Potravinový program – nákup potravin
Kontinent, země, diecéze:  Afrika, Zambie, Monze

Popis:

Místem pomoci je oblast v Jižní Zambii. Zdejší obyvatelé jsou rolníci, velmi chudí, málo vzdělaní. Mnoho dětí se stalo sirotky v důsledku smrti rodičů na AIDS a potřebují pomoc. Žijí na ulicích a jsou vystaveni mnohým nebezpečím. V rámci projektu je zajišťován nutriční program – kvalitní jídlo, vitamíny a zdravotní péče podvyživeným dětem.

Přínosy projektu:

  • potraviny
  • nutriční program pro sirotky a zranitelné děti

Svědectví:

„Rádi bychom poděkovali PMD za velkou pomoc poskytnutou prostřednictvím diecéze Monze zde v Zambii. Díky této pomoci jsme mohli nakoupit potraviny pro 61 dětí,které nejvíce potřebovaly naši pomoc a které byly zasaženy virem HIV (bohužel je to jen malý zlomek dětí, protože mnoho dalších se nachází v podobně špatných podmínkách…). Tyto děti, doprovázené svými pěstouny/ rodiči pocházejí z různých více i méně vzdálených vesnic. Jejich stáří se pohybuje od několika týdnů až do deseti

let. Před distribucí potravin míváme krátké schůzky s pěstouny/rodiči podporovaných dětí, kde je seznamujeme s významnou pomocí poskytovanou PMD po celém světě.

Díky obdrženým finančním zdrojům máme možnost nakupovat následující položky: mléko, kapenta, sója, rýže, cukr, olej na vaření, fazole, laktogen Nestlé pro malé děti. Každý měsíc (distribuce se uskutečňuje jednou měsíčně) zažíváme radost při pohledu na děti, kterým je poskytována pomoc. Spolupracujeme s různými poskytovateli péče, kteří dostávají informace o dětech v nouzi. O některých dětech se dozvídáme od venkovských zdravotních center, které spadají do naší záchytné oblasti. S

uspokojením můžeme sledovat, jak zanedbané děti rozkvétají, přibírají na váze, jsou šťastné za poskytnutou pomoc a doslova se vracejí do života.

Na úspěšných výsledcích tohoto projektu mají vedle pracovníků Muzeyi velkou zásluhu také další spolupracovníci, kteří obětavě připravují jednotlivá balení potravin, vyplňují formuláře se jmény podporovaných dětí a podílejí se na distribuci jednotlivých zásilek. Fondy jsou využívány uvážlivě a peníze jsou použity ve prospěch ohrožených dětí.

Velmi oceňujeme Vaši velkou pomoc a věříme, že s Vaší pomocí budeme moci počítat i v budoucnosti.“

sestra Eleonora Liberini,

pracovnice Muzeyi Home Base Care

Fotografie:

z diecéze Monze potravinová pomoc z diecéze Monze z diecéze Monze z diecéze Monze

K tématu vyšlo:

Tato pomoc již byla realizována. Dalším dětem v Africe můžete pomoci zde:

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio