FB twitter YouTube

Podpora základní světové misijní činnosti Církve

Variabilní symbol: 10
Projekt: Výstavba církevních budov a podpora katechistů
Kontinent, země, diecéze: Afrika, Zambie, Chipata

Popis:

Finanční prostředky podporují katechisty, bez nichž by běžný chod farností, vzdělávání, katecheze a péče o nejchudší vůbec nebylo možné zajistit. Přispíváme též na stavbu kláštera pro kongregaci Daughters of Mary Immaculate Sisters v Lusace, dokončení nové fary ve farnosti Chiawa, dokončení fary ve farnosti sv. Pavla v Chipata a stavbu fary ve farnosti Dobrého pastýře v Great North Road.

V současné době je v Zambii asi 3x méně kněží než u nás. Přitom jednotlivé farnosti v Zambii, které čítají mnoho desítek kostelů a kaplí, jsou v porovnání s našimi farnostmi až 10x větší. V těchto odlehlých místech,  které kněz stihne navštívit jen několikrát do roka, pomáhají tzv. katechisté. Jsou to převážně muži, v dnešní době i ženy, kteří po 2 leté formaci nabízejí svůj život pro službu církve. Stejně jako kněží nedostávají žádný plat a jsou zcela závislí na darech věřících. Mezi jejich obvyklou službu patří příprava lidí na přijetí křtu, biřmování, manželství a ostatních svátostí. Pečují o formaci dětí i mládeže, vedou nedělní školy, biblické hodiny a také bohoslužby slova. Jsou to doslova prodloužené ruce kněží a stávají se velkým požehnáním pro místní domorodce, kteří žijí v těchto odlehlých a těžko dostupných částech země.

Přínosy projektu:

  • Zajištění nutného zázemí pro misijní pracovníky,
  • podpora katechistů,
  • stavba kláštera a fary,
  • dokončení dvou far

Svědectví:

O situaci v Zambii vypráví zambijský Národní ředitel PMD P. Bernard Makadani Zulu: „První místní domorodý zambijský kněz byl vysvěcený ve 40. letech 20. století. Chodil do školy (semináře) téměř dva tisíce kilometrů, protože blíže žádná možnost nebyla. Zavzpomínám i na své dětství a výchovu, kdy tatínek učitel všechny své děti vychovával podle třech zásad: pravidelná účast na nedělních bohoslužbách, pečlivá příprava do školy a práce na udržení chodu domácnosti, zahrady apod. I o víkendu jsem byl např. od svého tatínka zkoušen z probírané látky ve škole. Hrát jsem si mohl jít až po splnění svých povinností. Všechny tyto zásady nám dětem doma pomáhaly připravit se na nelehký život. Sám tatínek zažíval náročné situace, kdy musel ještě jako mladý student docházet do internátní školy 2 týdny pěšky. Po cestě přespával, kde se dalo, přivydělával si na jídlo nádenickou službou a domů se mohl podívat třeba jen jednou za rok. Dosažené vzdělání a umění přežít i v náročných podmínkách mu bylo skvělým základem pro život.

Vážím si pomoci, kterou z České republiky posíláte k nám do Zambie. Umožňujete, že kněží, řeholníci i katechisté mají kde bydlet, modlit se a pečovat o potřebné. Co nejsrdečněji vám děkuji za vaši štědrost a dary z letošního roku.  Prosíme, abyste vytrvali v neúnavné práci, které věnujete svoje nejlepší síly.  Vy jste Pánovým darem pro církev v Zambii a účinné znamení společenství mezi křesťanskými komunitami. Bůh žehnej vám a vašemu úsilí.

Mons. George Lungu, usměvavý zambijský biskup, který již více než deset let slouží ve východozambijské diecézi Chipata, prohlašuje:
Děkuji za finanční pomoc pro nejrůznější projekty v naší diecézi. Naši kněží prožívají mnoho těžkostí, ale také radosti. Jejich formace pro nás není lehká. Kdybych měl dostatek prostředků, mohl bych do semináře poslat až třikrát víc kandidátů než v současnosti, protože zájem o kněžství je mezi mladými muži poměrně velký. Jsem šťastný, že jsem knězem a mohu takto vykonávat službu Bohu i druhým. Je to skvělá životní cesta a dnes už si nedovedu představit, že bych dělal něco jiného.

Fotografie:

Chipata-kostel Chipata-přehled bohoslovců v diecézi Chipata-kněží  Chipata-spolková místnost Chipata-v kostele Chipata-děti v jednom z kostelů Chipata-sestry klarisky Chipata-bohoslovci Chipata-ženyBernard Makadani Zulu v Dobrouči

K tématu vyšlo:

Tato pomoc již byla realizována. Aktuálně můžete podpořit světovou misijní činnost zde:

  

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio