FB twitter YouTube

Podpora vzdělání dětí

Variabilní symbol: 540
Projekt: Podpora farní školy a dívčího internátu, vzdělání, výchovy pro chudé děti.
Kontinent, země, diecéze: Asie, Indie, Dibrugarh

Popis:

Finanční dary z PMD se podílí na chodu farní školy a dívčího internátu, podporují vzdělání a výchovu pro 60 chudých dětí.  Tongna je obvodem Tinsukie v Assamu, asi 102 km od diecéze Dibrugarh, na hranicích Arunachalu Pradeshe. Farnost byla zřízena v roce 1983. Ve farnosti byla otevřena diecézní střední škola a dívčí internát.

Dívčí internát Neposkvrněného početí Panny Marie a školu Dona Boska v Tongně navštěvuje 60 dětí, většinou z vesnic místní farnosti. V poslední době mají problém přijmout více dětí kvůli špatné finanční situaci. Lidé v této oblasti jsou většinou chudí, mají jen velmi málo vlastní půdy. Mnoho z nich pracuje jako nádeníci. Někteří lidé pracují na blízkých čajových plantážích, což jim poskytuje minimální mzdu Rs. 40.00 za den.  Kvůli chudobě a lhostejnosti rodičů bývají děti donuceny přestat ve studiu, dívkám je vzdělání odpíráno úplně. Ve věku 12 nebo 13 let bývají posílány do práce na plantážích nebo v rodinách. Velký počet dětí je podvyživených a nemocných.

Mnoho rodičů si ale uvědomuje cenu vzdělání a chtějí své děti poslat na internát. Není v jejich silách je učit všemu nezbytnému, s čím se děti setkávají ve společnosti. Ve škole se kromě čtení a psaní učí katechismu, zpěvu, tanci, zásadám hygieny atd. Během prázdnin, když přijdou domů, se stávají příkladem pro ostatní a tím povzbuzují rodiče, aby své děti posílali do školy. Místní lidé jsou velice vděčni za pomoc týkající se studia a vzdělání mnoha chudých dětí.

Přínosy projektu:

  • zajištění chodu farní školy a dívčího internátu
  • umožnění vzdělání a výchovy velmi chudých dětí

Svědectví:

Prostřednictvím Generálního sekretariátu Papežského misijního díla dětí v Římě jsem byl informován, že Vaše národní kancelář bude platit část grantů určených Indii. Jménem všech našich dětí, které dostávají pomoc z Misijního díla, chci vyjádřit svou hlubokou vděčnost a ocenění pracovníkům kanceláře PMD a také katolické komunitě v České republice za tuto úžasnou misionářskou spolupráci. Bůh Vám žehnej a buďte ujištěni o mých modlitbách.“
Mons. Ignaci Siluvai, národní ředitel PMD

Fotografie:

17-7 14-30 13-32 13-28 13-9 12-29 12-28 12-25 12-24 12-23

K tématu vyšlo:

Tato pomoc již byla realizována. Aktuálně můžete podpořit vzdělání dětí zde:

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio