FB twitter YouTube

Podpora bohoslovců v misiích

Variabilní symbol: 30
Projekt: Podpora studia bohoslovců v semináři St. Paul´s National Seminary
Kontinent, země, diecéze:  Afrika, Uganda, Fort Portal

Popis:

Seminář sv. Pavla se nachází v diecézi Fort Portal a byl založen ugandskou biskupskou konferencí v roce 1992. Jeho hlavním cílem je připravit bohoslovce na kněžskou pastorační službu. Studuje zde cca 160 seminaristů ze 17 diecézí Ugandy. Žijí v několika menších domech. Kromě studia se bohoslovci učí hospodařit na farmě, aby získali životní dovednosti pro soběstačnost v duchovní správě. Seminář nabízí čtyřletý program teologických studií, studium je zakončeno svěcením.

Roční příspěvek na každého studenta činí 15.000 Kč. Dárce může podporovat více seminaristů najednou. S darovanou finanční částkou nakládá rektor semináře, ne seminarista osobně, aby se nestalo, že by se dárcovstvím udělovaly nějaké výhody jednomu studentovi před druhými.

Přínosy projektu:

  • Příprava 160 seminaristů na kněžskou pastorační službu
  • příprava na soběstačnost v duchovní správě

Svědectví:

„Píši, abych vám poděkoval za veškerou práci v rámci Papežského misijního díla sv. Petra apoštola v České republice a za finanční pomoc, kterou jste věnovali Národnímu semináři St. Paul Kinyamasika. Vaše úsilí podporovat naše semináře pro nás znamená mnoho. Jsem také opravdu potěšen, když jsem se dověděl, že jste letos pomoc navýšili; to je opravdu důležité a cenné zjištění. Modlím se za úspěch vaší práce a přeji si, aby společenství, solidarita a štědrost pokračovaly. Bůh vám žehnej.“ 

Robert K. Muhiirwa, ugandský biskup diecéze Fort Portal, kde sídlí podporovaný seminář

Fotografie:

Uganda2013_IMG_3206_nahled Uganda2013_IMG_3176_nahledUganda2013_IMG_3696_nahled Uganda2013_IMG_3732_nahled Uganda2013_IMG_3935_nahled Uganda2013_IMG_4041_nahled Uganda2013_IMG_4203_nahled Uganda2013_IMG_4260_nahledUganda2013_IMG_4742_nahled
Uganda2013_IMG_4296_nahled

K tématu vyšlo:

Tato pomoc již byla realizována. Další bohoslovce v misiích můžete podpořit zde:

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio