FB twitter YouTube

Péče o děti postižené AIDS

Variabilní symbol: 42
Projekt: Péče o děti HIV/AIDS
Kontinent, země, diecéze: Oceánie, Papua Nová Guinea, Daru – Kiunga

Popis:

Projekt zahrnuje komplexní péči týkající se dětí ohrožených nebo postižených AIDS – vzdělání (nákup knih, školních uniforem a dalších potřeb), křesťanské formace (hry, katecheze a aktivity), oblečení, lékařskou péči, léky, vitaminy, mléko a kvalitní výživu, dopravu dětí s HIV/AIDS do nemocnice.

Přínosy projektu:

  • vzdělání
  • křesťanská formace
  • oblečení
  • lékařská péče
  • výživa
  • doprava dětí s HIV/AIDS do nemocnice

Svědectví:

„Papua-Nová Guinea se potýká s malou dostupností lékařské péče, těch nemnoho lékařů navíc většinou nechce sloužit v nemocnicích a raději zakládají výnosnější soukromé praxe. V zemi se vyskytují tropické choroby včetně malárie, častým problémem je také tuberkulóza a v posledních letech i AIDS. 

Jdeme se také podívat do HIV centra, ve kterém se poprvé seznamujeme z místní řeholní kongregací nazarateských sester. AIDS prý na Papuy nepředstavuje takový problém jako v subsaharské Africe, nedá se ale zcela zanedbat, přičemž velkou roli hraje prevence a zdůraznění křesťanského způsobu života.“

Filip Breindl v knize Papuánská Velká noc (cestopisný deník z misijní cesty)

Fotografie:

IMG_4724 IMG_4738 IMG_4860 IMG_4880 IMG_5510

K tématu vyšlo:

Tato pomoc již byla realizována. Aktuálně můžete pomoci dětem postiženým AIDS zde:

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio