FB twitter YouTube

Soumaři: zvláštní pohyb kyčlí

Keňa – MISSIO 2002/3

Africké ženy nosí často těžká břemena. Osvojily si proto zvláštní chůzi.

Výzkumní pracovníci považují za biologický zázrak to, jak mohou africké ženy jakoby bez námahy na hlavách nosit hodně daleko nákupy, palivové dřevo a nebo dokonce nádoby plné vody.

To tajemství objevil belgický vědec Norman Heglund. Řekl: „V Keni se mi podařilo přesvědčit manželku mého hostitele, aby se zúčastnila pokusu.“ Po čas toho, jak žena kráčela s různými náklady, Heglund měřil její příjem kyslíku a puls. Po návratu na belgickou univerzitu v Lovani požádal další ženy, aby se zúčastnily toho samého testu. Výsledky byly překvapující: Africké ženy se nezadýchají tak rychle. Můžou nést až 20% své tělesné váhy, aniž by vykazovaly jakékoliv znaky námahy.

Tím, že jsou dívky od útlého věku zvyklé nosit na hlavách náklady, naučily se podvědomě využívat svou sílu nejlepším způsobem. Až 80 % energie, kterou používají na chůzi, jde do současného pohybu vpřed. „Obyčejná“ osoba používá pouze 60 % svalové kapacity na pohyb. Téměř polovina energie se prostě „promrhá“ na méně výkonných místech. Hlavně v kyčli. Kyčle stoupá a klesá z kroku na krok. Heglund porovnává působení sil zapojených do chůze k úsilí obrátit kostku. Mnoho námahy stojí zdolání rohů, a potom padá ze strany na stranu. V Africe tomu tak není. Kyčle hraje aktivní úlohu při pohybu vpřed. Pohyb se neztrácí v posouvání nahoru a dolů, ale posunuje tělo vpřed způsobem šetřícím energii. Jakmile ženy složí svůj náklad, automaticky se vrátí k „normální“ chůzi.

Stefanie Koebernik

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio