FB twitter YouTube

Směrem k míru a porozumění

Sestra Dorothy Johnsonová si zvykla, že náleží k malé křesťanské menšině obklopené velkou muslimskou většinou, když žila a pracovala mnoho let v hlavním městě Jordánska Ammánu. Zde se sestry z řádu Františkánek misionářek od Božího Mateřství staraly o vyhoštěné palestinské uprchlíky v rozlehlých přelidněných táborech. Jednou z prvních priorit pro sestry bylo naučit se hovořit arabsky kvůli domluvě s těmi uprchlíky, kteří nemluvili anglicky, obzvláště s ženami, které přicházely na jejich kliniku. Proto se sestra Dorothy v relativně krátkém čase nejenom naučila arabštinu, ale stala se v ní plynulou mluvčí, a automaticky tak získala více osobní a přímý přístup k rodinám, mezi nimiž žila, a se kterými a pro které pracovala. Pracovala především s matkami a malými dětmi a nezáleželo na tom, zda-li se jednalo o křesťany či muslimy, byli to lidé, kteří potřebovali pomoc. Sestra Dorothy zjistila, že jí její jordánská zkušenost jedinečně ukázala, jaké jsou následky toho, když patříte do menšinové etnické skupiny ohrožené většinou, která má velmi odlišný původ a víru. Navíc se naučila porozumět a vážit si islámu a jeho příslušníků. Viděla, čeho všeho může být dosaženo, když křesťané a muslimové si namísto vzájemné konfrontace zvolí dialog.

Když byla Damiettská iniciativa za mír v roce 2008 ustanovena, sestra Dorothy se chopila příležitosti k budování mostů mezi těmito dvěma náboženstvími. Tato iniciativa je úžasnou františkánsko-muslimskou spoluprací, která vznikla v roce 2008, když jak františkáni, tak muslimové vzpomínali na neobvyklé setkání v roce 1219 mezi svatým Františkem z Assisi a sultánem Melekem al-Kamilem. Uprostřed křížových výprav a v obležení města Damietta, sám a neozbrojen, se František statečně vydal do saracénského středu a ptal se sultána, zda-li by poutníci mohli mít bezpečný průchod k posvátným místům. Po 800 let to bylo ceněnou vzpomínkou jak pro křesťany, tak pro muslimy.

V Africe je odhadem 12 000 františkánů, ale v roce 2008 v pravdě františkánském stylu začínali s malými činy. Kdyby křesťané a muslimové mohli dělat drobné věci společně, krůček po krůčku by to mohlo pomoci přinést mír. Může se jednat pouze o malou kapku v moři, ale každý skutek lásky může pomoci k vybudování něčeho většího a krásnějšího.

Když opouštěla Ammán, sestra Dorothy, která pochází původně ze Solihull, dokončila studia pokročilé arabštiny na Káhirské univerzitě a přemístila se do Josu, které je jedním z hlavních měst severní Nigérie a též ohniskem častých násilných konfliktů mezi muslimy a křesťany. Celé společenství sester františkánek v tomto prašném, rozlehlém a přelidněném městě je aktivně zapojeno do Damiettské iniciativy za mír a snaží se v malém měřítku o lepší porozumění a spolupráci mezi křesťany a muslimy. Sestry jsou v mnoha směrech na frontové linii, protože kromě své práce pro Damiettskou iniciativu za mír taktéž pracují s vězni a skupinami mladých delikventů v Josu. Opětovně, stejně jako v Jordánsku, nerozlišují ve své práci pro chudé a trpící mezi křesťany a muslimy.

Při svém telefonátu z města Jos sestra Dorothy sdělila, že v současnosti atmosféra ve městě není tak špatná, když je pozornost obrácena k Boko Haram, skupině militantních islamistů, které se přičítají mnohé z nedávných násilností v severní Nigérii. Jelikož je ve městě Jos již několik týdnů zvýšená vojenská přítomnost, zaměřila Boko Haram v současnosti svou pozornost na důležitá města jakými jsou Maiduguri a Yola.

„Do určité míry stávka proti zvýšeným cenám paliv sjednotila křesťany a muslimy. Doufejme, že prezidentovo zrušení tohoto nespravedlivého navýšení, které až příliš zasáhlo chudé, znovu nastolí mír a normální situaci. Potíž je, že nikdo neví, co se bude dít, až stávka skončí, neboť Boko Haram slíbila, že nebude útočit bombami, dokud stávka neskončí. Budou pak pokračovat v násilí? Nikdo neví. Jedná se o velice složitý problém, který bude pravděpodobně trvat, poněvadž jedním z jejich cílů je vzdělávání. Napadali křesťany a liberální muslimy ve své víře, že západní styl výuky se nesmí tolerovat.“

Město Jos bylo pravidelně svědkem srážek mezi křesťany a muslimy. „Naše část města byla o trochu bezpečnější než-li ty ostatní,“ vysvětlovala sestra Dorothy. „Jsme na malém kopci, a tak když jsou nějaké potíže, zůstávají v níže položených a více zalidněných částech města, kde mají větší publicitu a dopad. Je trochu překvapivé, že jsme se ještě nestali cílem útoku, protože tato oblast je převážně křesťanská a je zde mešita blízko našeho domu. Ani oběťmi nejsou vždy křesťané. V jednom útoku, který se odehrál asi míli odsud, byli zmasakrováni muslimové.“

„Náboženství není vždy příčinou násilností. Někdy jde o spor o půdu, obzvláště tehdy, když půda křesťanů je nárokována muslimskou většinou. Potom je potíž v tom, že se přemísťují původní obyvatelé. Některé z těchto sporů sahají až do devatenáctého století a je nepravděpodobné, že by se vyřešily brzy.“

„V současnosti je atmosféra v Josu docela příjemná, ale to samé nelze říci o městě Yola, kde, jak jsme slyšeli, byli zabiti dva křesťané a policista. Před pár dny v Jimetě, přístavním městě v blízkosti Yoly, bylo zavražděno 13 křesťanů, když byli v kostele.“

„Damiettská iniciativa za mír vytváří změnu. Buduje důvěru mezi křesťany a muslimy. Děláme pouze malé kroky, ale i když spolu jenom dva lidé mluví a rozumějí lépe jeden druhému, je to pokrok.“

Dnes je v Nigérii odhadem 25 milionů pokřtěných katolíků. Missio se těší z dlouholetého a rozsáhlého kontaktu se všemi diecézemi napříč Nigérií, podporuje je v dobrých i těžkých časech díky štědrým podporovatelům charity Red Box ve farnostech v Anglii a ve Walesu. Mgr. Canon James Cronin, národní ředitel charity Missio v Anglii a Walesu, si je hluboce vědom tohoto zvláštního spojení. „Missio zde bude i nadále pro obyvatele Nigérie,“ přislíbil. „Uprostřed složité doby, kterou zde církev v současnosti prožívá, se modlíme za mír a porozumění, aby křesťané a muslimové byli schopni žít společně a vážit si bohatství náboženských tradic těch druhých.“

Pro více informací o katolické misijní charitě Missio, viz www.missio.org.uk

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio