FB twitter YouTube

Ježíš u kmene Guajiro

Kolumbie – MISSIO 1998

„Nemůžeme cítit smutek, když se narodil nový život.“ Tato slova řekl Lev Veliký ve svém prvním křesťanském kázání. A opakují je všichni lidé, kteří vidí na vlastní oči nový začátek, který Bůh učinil v historii našeho světa. Teologové nazývají tento fenomén „inkulturací“. II. vatikánský koncil se k tomu vyjádřil takto: „Ze zvyků a tradic národů, z jejich moudrosti a znalostí, z jejich uměleckého stylu a dovedností převezmou misionáři vše, co může přispět ke chvále a slávě Stvořitele, aby velebili milost Spasitele, šířili křesťanství.“ /Ad gentes 21/.
A Josef řekl Marii: „Obleč si své nejlepší šaty. Vezmi si náušnice a náhrdelníky. Až se dítě narodí, musí tě vidět v celé tvojí kráse. Celý svět by měl poznat, že chudí lidé nežijí bez radosti ze života.“

Kolébka z hlíny od výtvarnice Cecilie Vargas. Zde se vánoční příběh přenáší na Guajirský poloostrov na severovýchod Kolumbie. Indiáni, Guajirové, mestici a běloši žijí v této polopoušti.Maria se usmála a odpověděla: „Josefe, jsem ráda, že jsme našli tento dům. Je otevřený jako všechny domy zde, takže každý, kdo přijde, uvidí, co se stalo. Chci mít kolem sebe všechna ta zvířata. Obleč si svou nejlepší košili a vezmi si klobouk.“

Když bylo vše hotovo a dítě leželo v zavěšené rohoži, všichni, kdo přišli, byli svědky zázraku Svaté noci. Pustina rozkvetla. Josef přinesl bílé květiny své ženě, která něžně houpala síť. Blízko mladé ženy, která porodila dítě, se usadily bílé holubičky. Přišel anděl a přivezl na oslu vodu, neboť v Guajirské polopoušti prší jen zřídka. Josef se postaral o jídlo. Velký vak byl plný kukuřice…

Betlém je všude. Když vidíme události Svaté noci očima lidí z jiných kultur, ta úžasná událost se znovu opakuje. Ježíš chtěl sdílet osud chudých. Spasitel přišel na svět zcela bezmocný. Bůh se stal člověkem, protože chtěl bydlet v příbytcích všech lidí. Vstoupil do svého vlastního stvořeného světa a změnil ho. Poušť se zaradovala….

Vánoce jsou svátky radosti. Bůh se stává člověkem, aby přinesl světu radost. Malí, bezmocní, chudí, vydědění, ti všichni, pro něž je i přes jejich chudobu pohostinnost ctností, Ho s radostí přijímají. Neočekávají, že jim dítě v jeslích odpoví na otázky o utrpení a bolesti. Používají mnoho barev, aby vypověděli příběh o Bohu, který se stal člověkem. Do jejich života vstupuje radost, naděje a jas. Jeden Jihoameričan shrnul radost z lidství v několika větách:

„Když Ježíš přijde do mého domu, přivítám Ho. Moje rohož je stará a roztrhaná, ale dám Mu ji plný radosti.

Když Ježíš přijde do mého domu, ptáci začnou zpívat, květiny začnou kvést a hvězdy na nebi budou jasně zářit.“

Eva-Maria Kremer

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio