FB twitter YouTube

Uganda

Rok 2017

Diecéze: Fort Portal

 • běžná podpora
 • podpora katechistů
 • Radio Jubilee – cílem programu je připravit pro toto rádio novináře, reportéry, moderátory a hlasatele referující o konfliktech
 • odbor sociální komunikace – vzdělávací program s cílem posílit evangelizaci a prosazování míru v regionu Rwenzori
 • znovupokrytí střechy katedrály ve Fort Portal
 • pokračování seminářů zaměřené na služby laiků a rodinné záležitosti v diecézi
 • oprava konventu ve farnosti Sester Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Karla Lwangy
 • renovace diecézních úřadů pro záležitosti zdraví a vzdělávání

Diecéze: Lira

 • běžná podpora
 • podpora katechistů
 • oprava konventu Sester Ježíše Krista Krále ve farnosti Teboke

 

Rok 2016

Diecéze: Fort Portal

 • běžná podpora
 • podpora katechistů
 • vydání příruček pro nedělní školu animátorů
 • dokončení konventu
 • renovace presbytáře
 • formační workshopy a semináře pro diecézní kněze

 

Diecéze: Lira

 • běžná podpora
 • podpora katechistů
 • stavba kaple
 • renovace presbytáře
 • dostavba a renovace konventu

 

Rok 2015

Diecéze: Fort Portal

 • konstrukce a výstavba kaple v technickém institutu
 • stavba kostela

Diecéze: Lira

 • podpora katechetistů
 • stavba učebny pro novicky
 • dostavba fary
 • renovace fary
 • stavba 10 domků pro katechisty
 • stavba sociálního zařízení a přestavba kuchyně

Rok 2014

Diecéze: Fort Portal

 • podpora katechetistů
 • nákup audiovizuální techniky
 • oprava střešní krytiny a montáž hasicího přístroje v klášteře

Diecéze: Kasese

 • výstavba kostela
 • nákup audiovizuální techniky

Rok 2013

Arcidiecéze: Gulu

 • podpora katechetistů
 • formace duchovních a laiků, kteří se podílejí na evangelizaci
 • nákup pastoračních materiálů pro katechetisty
 • dokončení stavby 2 kostelů
 • oprava fary

Rok 2012

Diecéze: Gulu, Jinja

 • podpora katechistů
 • rekonstrukce 3 kostelů v arcidiecézi Gulu, z nichž jeden z nich byl zničen požárem během války
 • výstavba kostela ve farnosti Kiichi Nankoma
 • oprava farního kostela ve Walukuba
 • rekonstrukce kláštera „Missionary Sisters of Mary Queen of the Apostles“ zničeného požárem
 • oprava biskupské rezidence
Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio