FB twitter YouTube

Paraguay

Rok 2017

Diecéze: Chaco  Paraguayo

  • běžná podpora
  • podpora katechistů
  • tvorba slovníku z jazyku Ayoreo pro katechety – slovník je určen k systematickému formování laiků ze Společenství Carmelo Peralta, mládeže i dospělých
  • budování personálních kapacit – posílení duchovní formace misionářů
Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio