FB twitter YouTube

Podpora z ČR – celkový přehled

Papežská misijní díla v ČR pravidelně podporují projekty pro světové misie, bohoslovce a děti. V následujících grafech a seznamech Vám podáváme celkový přehled pomoci za uplynulé roky a to jak celkem, tak za jednotlivá díla. I díky Vaší pomoci bylo možné poskytnout dětem jídlo a ošacení, postavit školu, zabezpečit chod sirotčince, rekonstruovat kostel, rozšířit farní prostory, vzdělávat bohoslovce, školit katechetisty a laické animátory, být na blízku mnoha lidem v nouzi. Za veškerou podporu ze srdce děkujeme!

Zde představujeme přijaté dary na Papežské misijní dílo dětí (PMDD), Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola (PMD SPA) a Papežské misijní dílo šíření víry (PMD ŠV), které dárci z České republiky darovali v uplynulých letech.

Následující grafy ukazují odeslané dary (v USD) z České republiky do jednotlivých kontinentů.

pmddSVSPAV příloze jsou k dispozici ukázky alespoň některých projektů, které byly realizovány díky darům z Papežských misijních děl v České republice. Přehledy obsahují jednotlivé země, do kterých naše finanční prostředky byly poslány. Více informací k jednotlivým projektům naleznete zde.

Přílohy:

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio