FB twitter YouTube

Zambie

Rok 2017

Celkový počet podpořených dětí: 3 078

Diecéze: Chipata

 • renovace 2 učeben v ZŠ v Lumezi
 • výdaje na materiál, práci a dopravu materiálu + pořízení vybavení (stoly, tabule)
 • renovace sníží problém nedostatečných kapacit pro výuku
 • rekonstrukce učeben a nábytku v ZŠ Minga
 • výdaje na materiál a práci – rekonstrukce budovy, elektroinstalace, opravy stolů
 • Misijní nemocnice pro děti nemocné HIV/AIDS
 • stravování, léky a další potřeby
 • podpora vzdělávání osiřelých dětí
 • výdaje na uniformy, knihy, školní poplatky
 • péče o postižené děti
 • stravování, školní a zdravotní potřeby, zajištění rehabilitační péče

Celkový počet podpořených dětí: 1 528

Arcidiecéze: Lusaka

 • programy bezpečí a ochrany dětí
 • náklady na překlad příruček do jazyku nyanja, příprava workshopů pro učitele a děti – cíl: podpořit vzdělání a informovanost dětí o jejich základních právech (vzniklo z iniciativy kapucínů)
 • program zdravotní péče a vzdělávání
 • zajištění stravování, školních materiálů, léků, dopravy, oblečení a dezinfekčních prostředků – cíl: předcházet odchodu dětí ze škol, zvýšit jejich úroveň vzdělání
 • výživový program pro sirotky a zranitelné děti
 • poskytování doplňující výživy – silná podvýživa ohrožuje děti na zdraví i životě

Celkový počet podpořených dětí: 1 550

 

Rok 2016

Celkový počet podpořených dětí: 23 621

Diecéze: Chipata

 • kompletní zajištění vzdělání pro sirotky
 • renovace 3 tříd základní školy v Naviluri – budova se nepoužívá z důvodu nebezpečí zřícení – děti se učí venku – komplikace v období dešťů
 • rekonstrukce budovy pro očistu – umývárna + WC
 • křesťanská formace – spuštění živé dětského vysílání v rádiu za účelem osvěty ohledně dětské práce, práv dětí, evangelizace
 • kompletní péče a psychická i fyzická podpora dětí se zdravotním postižením
 • poskytnutí náhradní stravy kojencům a batolatům, zajištění oblečení, hygienických potřeb – cíl: zabránit přenos HIV na tyto nejmenší
 • oprava internátu pro sirotky a ohrožené děti a zajištění jejich vzdělání
 • pořízení výukových materiálů, organizace seminářů, sportovní akce, zajištění školních uniforem a bot pro děti, které žijí pod hranicí chudoby

Celkový počet podpořených dětí: 21 456

Arcidiecéze: Lusaka

 • stavba mateřské školy a nákup učebního materiálu pro sirotky a děti nemocné HIV/AIDS
 • poskytnutí vzdělání, zdravotní péče a ostatních potřeb pro sirotky a ohrožené děti v důsledku HIV/AIDS
 • zajištění jídla pro podvyživené děti a sirotky
 • podpora vzdělání a zdravotní péče pro děti z chudých rodin, nákup školních potřeb, uniforem, placení školného
 • podpora domova pro tělesně postižené děti – stravování, rehabilitační pomůcky, speciální výukové materiály, chirurgické zákroky, nácvik soběstačnosti, poradenství
 • zajištění životních potřeb pro sirotky a ohrožené děti z farností
 • provoz domova pro dívky – zejména sirotky a bez domova

Celkový počet podpořených dětí: 2 165

 

Rok 2015

Diecéze: Kabwe

 • zajištění učebních pomůcek a výživový program pro děti zemědělců
 • preventivní výchova dětí, formace křesťanská a morální, nabídka vhodných volnočasových aktivit pro děti z chudinské čtvrti Makalulu
 • formace dětí, katechetické a vzdělávací pomůcky
 • vybavení učeben pro kurzy vedoucích mládeže i pro akce farnosti

Arcidiecéze: Lusaka

 • stavba mateřské školy a nákup učebního materiálu pro sirotky a děti nemocné HIV/AIDS
 • poskytnutí vzdělání a zdravotní péče sirotkům a ohroženým dětem v důsledku HIV/AIDS
 •  zajištění jídla pro podvyživené děti
 • podpora vzdělání a zdravotní péče pro děti z chudých rodin
 • nákup školních potřeb pro sirotky
 • podpora domova pro tělesně postižené děti
 • příspěvek na vybavení střediska fyzioterapie, chirurgie a epileptického oddělení
 • zajištění životních potřeb pro sirotky a ohrožené děti z farnost

Celkový počet podpořených dětí: 5040

Rok 2014

Diecéze:  Chipata

 • stavba přístřešku pro mladé hospitalizované pacienty
 • stavba mateřské školky pro děti z velmi chudých rodin
 • provoz a údržba rehabilitačního domu
 • zdravotní péče pro kojence matek nemocných HIV/AIDS
 • stavba dvou parků jako bezpečné místo pro děti na hraní

Diecéze: Kabwe

 • výstavba kuchyně a jídelny pro děti
 • nákup školních pomůcek a zdravotní první pomoc
 • podpora vzdělání pro sirotky
 • podpora vzdělání pro děti z chudých rodin

Arcidiecéze: Lusaka

 • výstavba mateřské školky a nákup učebního materiálu pro sirotky a děti nemocné HIV/AIDS
 • zdravotní péče a výživa pro opuštěné a nemocné děti HIV/AIDS
 • nákup školních potřeb pro sirotky
 • podpora vzdělání a zdravotní péče pro děti z chudých rodin

Celkový počet podpořených dětí: 7001

Rok 2013

Diecéze:  Chipata

 • rekonstrukce rozvodů vody ve škole, nová studna pro školu v Lumezi
 • umělá výživa pro kojence matek trpících AIDS
 • výměna oken ve škole
 • výstavba chlapeckého internátu

Diecéze: Kabwe

 • výstavba kuchyně pro vzdělávací centrum
 • nákup školních materiálů, vybavení a školních potřeb pro sirotky
 • nákup potravin a léků, zajištění zdravotní péče dětem v chudých oblastech

Arcidiecéze: Lusaka

 • finanční podpora sirotků a školních dětí z rodin bez otců
 • výstavba nové budovy mateřské školky
 • zdravotní péče pro nemocné děti a sirotky
 • nákup školních potřeb

Celkový počet podpořených dětí: 7064

Rok 2012

Diecéze: Chipata, Kabwe, Monze

 • Školní program ve farnosti sv. Anny, která je velmi sužována nemocemi a chudobou. Je zde mnoho sirotků.
 • Údržba školy a školního internátu pro výchovu sirotků; školní materiál a vybavení učeben.
 •  Školní vzdělávání a nákup potravin v oblasti, kde jsou lidé velmi chudí, málo vzdělaní. Mnoho dětí se stalo sirotky v důsledku HIV/AIDS a potřebují pomoc. Žijí na ulicích a jsou vystavenymnohým nebezpečím.
 • Sociální program pro tělesně postižené; lékařská péče, vzdělání a potravinová pomoc.
 • Nutriční program pro kojence a malé děti; potravinová pomoc, vyvážené jídlo, vitamíny, hygienické potřeby a zdravotní péče v oblasti, kde již krátce po porodu umírá mnoho dětí na podvýživu.
 • Nutriční programy, zdravotní péče a prostředky na vzdělání pro děti v chudých oblastech, kde rodiče pracují v továrnách a jsou pryč celý den. Děti jsou často odkázány samy na sebe.
 • Potravinová pomoc a lékařská péče, nákup materiálů pro zařízení: záclony, ložní prádlo. Příjemci jsou děti přijaté na dětské oddělení nejvíce z důvodu podvýživy.
 • Výstavba školky ve farnosti.
 • Výstavba nové ubytovny pro děti, které do školy docházejí z daleka.
 • Potravinová pomoc, sušené mléko a vitamíny pro děti nemocných matek. Cílem je zamezit infekci dětí často je pomoc kombinovaná s léčbou nemocných dětí.
 • Potravinová pomoc, nákup protéz, invalidních vozíků pro děti. Doprovodný program rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením, rozšíření terénního programu.
 • Předškolní vzdělávání, výstavba dvou učeben.

Celkový počet podpořených dětí: 6558

Rok 2011

Diecéze: Chipata, Livingstone, Lusaka, Monze

 • Údržba školy pro výchovu sirotků, kteří nemají prostředky k navštěvování státní školy. V Zambii je mnoho sirotků v důsledku AIDS, kteří jsou svěřeni do péče babiček.Tito kvůli chudobě nechodí do školy a žebrají na ulicích. Dále potravinová pomoc a zdravotní péče, oblečení, výdaje na dopravu. Školní poplatky, uniformy, oblečení, ložní prádlo, obuv, školní potřeby.
 • Školní poplatky, nákup knih, uniformy, obuv. Vláda náhle přestala s podporou. Děti nemají zaplacené poslední školní poplatky, a proto zůstaly bez zkoušek a ztratily tak jeden rok školy. Hrozí, že se to bude opakovat i příští rok.
 • Stavba ložnice. Farnost je mladá a je zde mnoho dětí, které přijímají křesťanskou formaci. Mnozí přicházejí zdaleka a často musejí zůstat na přespání.
 • Stavba mateřské školy umožní přijmout další děti.
 • Programkomunikace a evangelizace pro děti z diecéze.Prostřednictvím rádia se vysílají tematické programy pro nejmenší;náklady, doprava, materiál.
 • Dvě centra pro hendikepované, možnost fyzického a sociálního začlenění. Potřeba rekonstrukčních prací. Nákup protéz, invalidních vozíků, fyzioterapie.
 • Zdravotní péče, rehabilitace, podpora, chirurgických zákroků, psychologické doprovázení.
 • Zdravotní péče, nákup lůžek, matrací, oblečení, léčivých přípravků, inkubátoru. Nemocnice slouží pro velké území – vzdálenost až 82 km. Žádost se týká zlepšení oddělení pediatrie.
 • Nákup pěti domků, přikrývek, dobytka, poslouží k větší soběstačnosti.
 • Potravinová pomoc, vyvážené jídlo, vitamíny, hygienické potřeby a zdravotní péče silně podvyživených dětí; suchá oblast.
 • Nákup potravin, dřevo na oheň, výdaje za dopravu; určeno pro sirotky. Dostávají zde snídani a oběd. Škola hradí veškeré náklady.
 • Nákup potravin v oblasti, kde jsou lidé velmi chudí, málo vzdělaní. Mnoho dětí se stalo sirotky v důsledku AIDS a potřebují pomoc. Žijí na ulicích a jsou vystavenémnohým nebezpečím.

Celkový počet podpořených dětí: 105 338

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio