FB twitter YouTube

Uganda

Rok 2017

Celkový počet podpořených dětí:  7 742

Diecéze: Jinja

 • zajištění přístupu k pitné vodě v 10 ZŠ – náklady na nákup 10 nádrží na vodu, dopravu a instalaci
 • projekt chrání děti před nemocemi, které se přenášejí závadnou vodou

Celkový počet podpořených dětí: 7 000

 

Diecéze: Lira

 • provoz, údržba a renovace domova pro opuštěné děti žijící na ulici, sirotky a děti nakažené HIV/AIDS
 • pomoc dětem v nouzi a dětem vyhnaným z domova, sirotkům z důvodu HIV/AIDS nebo z důvodu psychických problémů matek způsobených dlouholetými válkami
 • pomoc při zajištění lékařské pomoci, jídlo, oblečení, školní a toaletní potřeby, doprava

Celkový počet podpořených dětí: 53

 

Diecéze: Fort Portal

 • vybudování 4 učeben pro MŠ – náklady na materiál a práci
 • nyní se děti učí v kůlně nebo pod stromy
 • důležité vzdělávání a předávání křesťanských hodnot dětem

Celkový počet podpořených dětí: 189

 

Diecéze: Kabale

 • podpora sirotků, nemocných, podvyživených a ohrožených dětí
 • naléhavá potřeba z důvodu kritické úrovně onemocnění HIV/AIDS
 • pomoc s placením školného, uniforem, školních pomůcek, učebnic a knih

Celkový počet podpořených dětí: 500

 

Rok 2016

Celkový počet podpořených dětí:  6 739

Diecéze: Lira

 • provoz a údržba domova pro opuštěné děti žijící na ulici, válečné sirotky a děti nakažené HIV/AIDS
 • pomoc nejvíce potřebným a zranitelným dětem, vyhnaným z domova, sirotkům z důvodu HIV/AIDS nebo nakaženým infekcí
 • pomoc při zajištění lékařské pomoci, jídla, oblečení, školních potřeb, toaletních potřeb,

Celkový počet podpořených dětí: 6 039

 

Diecéze: Fort Portal

 • projekt na soběstačné nutriční obohacení
 • zajištění nákladů na vlastní drůbežárnu – drůbež používána k doplnění a obohacení jídelníčku chudých dětí
 • může být pilotním projektem pro další farnosti

Celkový počet podpořených dětí: 200

 

Diecéze: Kabale

 • podpora sirotků a ohrožených dětí
 • pomoc nemocným, podvyživeným, osiřelým dětem z důvodu HIV/AIDS, malárie
 • pomoc s placením školného, uniforem, školních pomůcek, domácích potřeb

Celkový počet podpořených dětí: 500

Rok 2015

Diecéze: Lira

 • provoz a údržba jeslí pro opuštěné děti žijící na ulici, válečné sirotky a děti nakažené HIV/AIDS
 • pomoc nejvíce potřebným a zranitelným dětem, vyhnaným z domova, sirotkům z důvodu HIV/AIDS nebo nakaženým infekcí
 • pomoc při zajištění lékařské pomoci, jídla, oblečení, školních potřeb

Celkový počet podpořených dětí: 15 042

Rok 2014

Diecéze: Fort Portal

 • stavba mateřské školky pro děti z chudých rodin
 • podpora vzdělání sirotkům

Diecéze: Kasese

 • výstavba školních tříd odolnějších nepříznivému počasí

Diecéze: Lira

 • provoz a údržba jeslí pro opuštěné děti žijící na ulici, válečné sirotky a děti nakažené HIV/AIDS
 • záchrana sirotků a dětí nakažených HIV/AIDS: jídlo, lékařská péče, oblečení, školní potřeby

Arcidiecéze: Gulu

 • výstavba cisteren na vodu pro zlepšení hygieny dětí ve škole
 • renovace ložnic pro děti ve farní víceúčelové hale

Celkový počet podpořených dětí: 32 371

Rok 2013

Diecéze: Fort Portal

 • nákup školních potřeb a uniforem pro sirotky, školní podpora sirotků
 • výstavba tříd pro střední školu

Arcidiecéze: Gulu

 • obnova budovy školky (budova v současné chvíli není pro děti bezpečná)
 • pořízení nábytku pro školu (stoly, židle)

Diecéze: Kasse

 • výstavba dalších tříd pro přeplněnou školu a školku
 • koupě nábytku pro školu v chudé oblasti

Diecéze: Lira

 • podpora domova pro opuštěné děti a sirotky
 • nábytek a výukové materiály pro předškolní vzdělávání
 • záchrana ohrožených dětí: jídlo, lékařská péče, oblečení

Celkový počet podpořených dětí: 37 049

Rok 2012

Diecéze: Gulu, Jinja, Lira

 • Vodní hospodářství v 10 školách. Nedostatek vody je velmi závažný. Oblast je velmi vyprahlá a dostupné vodní zdroje jsou závadné. Děti často trpí žízní. Cílem je vybavit školy cisternami s pitnou vodou.
 • Restaurování školy, která je ve velmi zchátralém stavu, obnova učeben.
 • Vedení sirotčince ubytování, stravování, oblečení, formace dětí.
 • Výstavba mateřské školy pro děti uprchlíků v utečeneckém táboře, reintegrace dětí, křesťanská formace.
 • Přestavba mateřské školy, která potřebuje nutné  úpravy, aby byla zajištěna bezpečnost dětí.
 • Nákup solárních panelů pro výrobu elektrického proudu pro školu, kde dosud není přívod elektřiny.
 • Komplexní péče o znevýhodněné děti výživa, lékařská pomoc, školní potřeby, oblečení atd. Příjemci jsou děti z táborů, které ztratily rodiče ve válce nebo z důvodů úmrtí na HIV/AIDS. Děti jsou vystaveny zneužívání a dětské práci nebo zůstanou na ulici
 • Stavba učeben v oblasti, kde vzrostl počet dětí. Cílem je zajistit možnost studia a křesťankou formaci.

Celkový počet podpořených dětí: 49 633

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio