FB twitter YouTube

Surinam

Rok 2013

Diecéze: Paramaribo

  • provoz nízkoprahového klubu pro děti, které zůstaly celý den doma samotné

podpořených dětí: 120

Rok 2012

Diecéze: Paramaribo

  • Nutriční program pro děti z ulice, které navštěvují místní farnost. Zahrnuje poskytnutí teplého jídla každý den.
  • Nákup katechetického materiálu a knih pro zlepšení křesťanské formace dětí z chudých rodin.
  • Vzdělávání pro děti z velmi chudých rodin a potravinový program.

Počet dětí: 3 624

Rok 2011

Diecéze: Paramaribo

  • Při příležitosti posvěcení „St. Paul and Peter Cathedral“, se organizuje mnoho aktivit pro děti. Cíl: přiblížit nejmenší děti církvi. Velký důraz je kladen na křesťanskou formaci. Rekreační aktivity, skautské tábory, nákup stanů, sportovního vybavení, materiálů pro katechezi, doprava a jídlo.
  • Nákup nástrojů, knih, kostýmů pro kostelní sbor, který byl založen s úmyslem zapojit děti do církevních aktivit a motivovat je. Děti se podílí s nadšením a ve velkém počtu.

Počet dětí: 5659

Dary z ČR: 16.500 USD

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio