FB twitter YouTube

Srí Lanka

Rok 2017

Celkový počet podpořených dětí: 1 013

Diecéze: Badula

 • zajištění provozu chlapeckého a dívčího sirotčince a dívčího internátu
 • děti jsou z velmi chudých rodin, bez pomoci by nemohly chodit do školy
 • výživové projekty + zdravotní péče ve venkovských nemocnicích pro podvyživené děti ve velmi chudé a ekonomicky zaostalé oblasti – léky, vitamíny, mléčné výrobky
 • doprava, specializovaná léčba

Celkový počet podpořených dětí: 667

Diecéze: Chilaw

 • zajištění provozu sirotčince
 • strava, oblečení, léky, vzdělání, sport, volný čas, údržba sirotčince, platy zaměstnanců
 • kompletní zajištění provozu dětského domova

Celkový počet podpořených dětí: 70

Arcidiecéze: Colombo

 • podpora sirotků, opuštěných dětí a dětí z rozpadlých rodin
 • lékařská péče, hygiena, oblečení, vzdělávání, provozní materiál
 • péče o dívky + doprovod a pomoc při probačních a soudních řízeních
 • léčení, motivace k dalšímu životu; strava, oblečení, léky, školní potřeby, prádlo, provoz domova

Celkový počet podpořených dětí: 85

Diecéze: Kandy

 • provoz dvou domů pro sirotky a děti z rozbitých a rozvrácených rodin
 • příspěvek na základní lékařskou práci, vzdělání, stravování
 • náboženská a etická výchova

Celkový počet podpořených dětí: 191

 

Rok 2016

Celkový počet podpořených dětí: 1 370

Diecéze: Badula

 • provoz dvou sirotčinců a dívčího internátu
 • zdravotní péče, vitamíny a speciální výživa pro chudé děti
 • péče o děti ve venkovských nemocnicích, doprava, specializovaná léčba

Celkový počet podpořených dětí: 826

Diecéze: Chilaw

 • kompletní provoz sirotčince a dětského domova
 • vzdělání a duchovní formace pro sirotky

Celkový počet podpořených dětí: 73

Arcidiecéze: Colombo

 • podpora vzdělávání sirotků a opuštěných dětí
 • provoz pěti dětských domovů pro sirotky, opuštěné děti a děti z rozbitých rodin
 • péče o děti postižené občanskou válkou
 • provoz sirotčince pro dívky, které jsou ohrožené a zneužívané, z rozbitých a chudých rodin

Celkový počet podpořených dětí: 242

Diecéze: Kandy

 • provoz dvou domů pro sirotky a děti z rozbitých a rozvrácených rodin
 • příspěvek na základní lékařskou práci, vzdělání, stravování
 • provoz denních jeslí pečující o děti pracujících matek

Celkový počet podpořených dětí: 229

 

Rok 2015

Diecéze: Badula

 • provoz dvou sirotčinců a dívčího internátu
 • zdravotní péče, vitamíny a speciální výživa pro chudé děti
 • péče o děti ve venkovských nemocnicích, doprava, specializovaná léčba

Diecéze: Chilaw

 • provoz sirotčince a dětského domova
 • vzdělání a duchovní formace pro sirotky

Arcidiecéze: Colombo

 • podpora vzdělávání sirotků a opuštěných dětí
 • provoz pěti dětských domovů pro sirotky, opuštěné děti a děti z rozbitých rodin
 • péče o děti postižené občanskou válkou
 • provoz sirotčince pro dívky, které jsou ohrožené a zneužívané dívky z rozbitých a chudých rodin

Diecéze: Kandy

 • provoz čtyř domů pro sirotky a děti z rozbitých a rozvrácených rodin
 • zajištění chodu chlapeckého internátu
 • příspěvek na základní lékařskou práci
 • provoz denních jeslí pečující o děti pracujících matek

Celkový počet podpořených dětí: 2387

Rok 2014

Diecéze: Badula

 • provoz dvou sirotčinců a dívčího internátu
 • zdravotní péče, vitamíny a speciální výživa pro chudé děti
 • specializovaná léčba, léky a výživa pro děti ve venkovských nemocnicích

Diecéze: Chilaw

 • provoz dvou sirotčinců
 • vzdělání a duchovní formace pro sirotky

Arcidiecéze: Colombo

 • podpora vzdělávání sirotků a opuštěných dětí
 • provoz pěti dětských domovů pro sirotky, opuštěné děti a děti z rozbitých rodin
 • provoz sirotčince pečující o děti, které jsou oběťmi domácího násilí a sexuálního zneužívání
 • podpora předškolního vzdělávání dětí z chudých rodin

Diecéze: Kandy

 • provoz čtyř domů pro sirotky a děti z rozbitých a rozvrácených rodin
 • zajištění chodu chlapeckého internátu
 • provoz domu pro děti z ulice a sexuálně zneužívané děti
 • provoz denních jeslí pečující o děti pracujících matek

Celkový počet podpořených dětí: 4011

Rok 2013

Diecéze: Badula

 • provoz dvou dětských domovů a dívčího internátu
 • zdravotní péče, vitamíny a speciální výživa pro chudé děti
 • stipendia a školní materiály pro předškolní děti

Diecéze: Chilaw

 • provoz dvou sirotčinců
 • vzdělání a duchovní formace pro sirotky

Arcidiecéze: Colombo

 • podpora předškolního vzdělávání dětí z chudých rodin
 • provoz čtyř dětských domovů a dvou domácích sirotčinců
 • vzdělání a křesťanská formace pro neslyšící děti

Diecéze: Kandy

 • provoz a opravy šesti domů pro sirotky
 • zajištění chodu chlapeckého internátu, provoz domů pro děti z chudých a rozvrácených rodin
 • provoz denních jeslí

Celkový počet podpořených dětí: 4500

Rok 2012

Diecéze: Badulla, Chilaw, Colombo, Kandy

 • Provoz 18 sirotčinců, dětských domovů nebo internátů. Zajišťuje ubytování a stravu, oblečení, výdaje na vzdělání a křesťanskou formaci, lékařskou a psychologickou péči, kulturní a sportovní aktivity.
 • Provoz 12 center pro děti. Školní formace; stipendia, knihy, školní materiál, ubytování a strava, oblečení, lékařská péče.
 • Domov pro neslyšící děti. Ubytování a stravování, odborná péče, speciální pedagogika a doplňkové lekce, pracovní činnosti. Školní i křesťanská formace od mateřských škol až po vysoké školství. Priorita děti chudé a katolíci.
 •  Provoz jeslí, předškolní křesťanská formace, stravování, svačiny, lékařská péče, školní materiál. Jde o denní péči o děti matek pracujících na plantážích nebo které jsou v obtížné situaci kvůli rozvodu, opuštění, drogám, alkoholu.
 • Provoz diecézních jeslí, křesťanská formace, studijní materiály, stravování, svačiny. Vybavení ložnice: matrace, polštáře.
 • Vzdělávací aktivity;  křesťanská formace, kulturní programy – eseje, drama, a tanec, soutěže dětí, s dobrovolníky křesťanské formace. Oblast je velmi zaostalá a chudá. Programy umožní všestranný rozvoj dětí.
 • Školní vzdělávání;  Školné, knihy, studijní materiály, oblečení, doprava, doplňkové potraviny pro děti zemědělců nebo rybářů z oblastí, kde je značná negramotnost a zaostalost.
 • Křesťanská formace ve veřejných školách. Příprava, tisk a distribuce, katechetické, audiovizuální prostředky. Urgentní náboženské vzdělávání dětí.
 • Křesťanská formace, vícedenní setkání a tábory z důvodu velkých vzdáleností. Příprava na svátosti.
 • Nutriční programy.  Potraviny, potravinové doplňky, léky, vitamíny, sušené mléko, zdravotní péče a sledování vývoje dětí v 19 farnostech. Jde o děti velmi chudých lidí, v oblastech, kde málo prší a není úroda.
 • Rehabilitace dětí v morálních potřebách. Ubytování a stravování, zdravotní péče, poradenství, oblečení, náklady na formaci dětí osiřelých nebo v potížích (zneužívání, dětské práce, vykořisťování).

Celkový počet podpořených dětí: 8230

Rok 2011

Diecéze: Badulla, Chilaw, Colombo, Kandy

 • Provoz 11 sirotčinců a 1 dívčího internátu, ubytování a strava, oblečení, lékařská péče, výdaje na vzdělání a křesťanskou formaci, výuka pracovních aktivit. Narůstá počet osiřelých nebo osamocených dětí.
 • Provoz 11 dětských domovů, ubytování a strava, oblečení, lékařská péče a psychologická péče, křesťanská a školní formace, kulturní a sportovní aktivity.  Důvodem pobytu v dětském domově je zneužití, dětská práce, vykořisťování, týrání, rozvody rodičů nebo práce v zahraničí, dále tam žijí děti z rodin nacházejících se v obtížné situaci, pocházející z pobřeží nebo z ex-válečné oblasti.
 • Stipendia, ubytování a strava, oblečení, lékařská péče, školní výdaje  na knihya materiál. Institut vytvořen pro nejvíce talentované žáky, kteří pochází z plantážních oblastí, kde je obtížnost domácího studia.
 • Provoz jeslí, předškolní křesťanská formace, stravování, svačiny, lékařská péče, školní materiál. Jde o denní péči dětí matek pracujících na plantážíchnebo které jsou v obtížné situaci kvůli rozvodu, opuštění, drogám,alkoholu.

Celkový počet podpořených dětí: 1175

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio