FB twitter YouTube

Pomoc dětem v misiích

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO DĚTÍ (PMDD) podporuje kvalitní školy a mimoškolní asistenci nejchudším rodinám, katechetickou a komunitní pomoc v odlehlých oblastech, základní zdravotnickou péči, zachraňujeme trpící podvýživou, sirotky a další. Z České republiky pomáháme každoročně tisícům dětí v několika projektech, jejichž přehled naleznete níže.

Pomoc dětem v misiích – zahrnuje všechny následující nabídky, které jsou níže uvedeny. Jedná se o projekty ve všech kontinentech a týkají se záchrany života, vzdělání i křesťanské formace. Při posílání darů uveďte variabilní symbol 40.

Záchrana dětí trpících hladem – nutriční projekty záchrany života jsou směřovány podvyživeným dětem, zahrnují též novorozené děti a kojence, kteří již od narození trpí nedostatkem výživy a často brzy po porodu umírají na podvýživu. Pomoc se dostane též sirotkům a opuštěným dětem. Kromě kvalitní základní výživy je dětem poskytována i potřebná lékařská péče.  Při posílání darů uveďte variabilní symbol 41.

Péče o děti postižené AIDS – pomoc se týká sirotků, které ztratily rodiče z důvodu AIDS a dětí, které jsou sami nakaženy virem HIV. Kromě lékařské péče je těmto dětem poskytováno ubytování, křesťanská výchova a potřebná strava.  Při posílání darů uveďte variabilní symbol 42.

Zajištění zdravotní péče dětem v misiích – zahrnuje zdravotní prohlídky, prevenci a léčbu nemocí, léky někdy i dopravu do zdravotnického zařízení. V některých oblastech nemocniční zařízení pořádají kursy hygieny, prevence a základní péče o dítě. Při posílání darů uveďte variabilní symbol 43.

Pomoc dětem v Africe – pomoc je směřována dětem v Africe a týká se projektů záchrany životy, zdravotní péče, nutričních projektů, vzdělávacích a katechetických programů. Při posílání darů uveďte variabilní symbol 44.

Podpora misijních sirotků – jedná se o pomoc sirotkům ve všech kontinentech. Kromě zajištění. Zahrnuje též zdravotní péči a stravu.  Při posílání darů uveďte variabilní symbol 440.

Podpora vzdělání dětí – pomoc je směřována sirotkům nebo chudým dětem, jejichž rodiče tvrdě pracují na plantážích nebo daleko od domova a nemohou dětem zajistit dostatečnou výchovu. Často je spojeno s ubytováním dětí. Kvalitní vzdělání a výchova umožní dětem stát se v budoucnu samostatnými občany. Při posílání darů uveďte variabilní symbol 540.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio