FB twitter YouTube

Libérie

Rok 2011

Diecéze: Gbarnga

  • Podpora vzdělávání, úhrada školného.
  • Provoz nedělní školy, křesťanská výchova, nákup knih, materiálů, psacích potřeb, videa a knih modliteb.
  • Reintegrace bývalých dětských vojáků.
  • Program ochrany zdraví při práci, lékařská péče prostřednictvím „terénního programu“.
  • Hospitalizace nemocných TBC, leprou, oblečení, ložní a koupelnové prádlo, hygienické potřeby, výdaje na dopravu a provoz centra.

Počet dětí: 5780

Dary z ČR: 29.000 USD

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio