FB twitter YouTube

Indie

Rok 2012

Diecéze: Dibrugarh

  • Školní vzdělávání; školné, knihy a materiály pro domorodé děti.
  • Provoz domova pro dívky. Výdaje na jídlo, ubytování, školné, knihy a lékařskou péči. Dívky jsou z oblasti čajových plantáží, kde nejsou možnosti vzdělání.

Počet dětí: 85

Rok 2011

Diecéze: Dibrugarh, Nellore

  • Čtyři projekty na provoz školních zařízení, dívčího internátu, školy pro zaostalé děti. Výdaje na stravu, dřevo do kuchyně a ubytování, školné, uniformy, knihy a lékařskou pomoc. Děvčata patří do různých kmenů a přichází ze vzdálených vesnic, kde chybí školy. Obyvatelstvo kmene žije v oblasti čajových plantáží. Ta je velmi chudá a zaostalá. Rodiče nejsou schopni hradit výdaje na školné.

Počet dětí: 423

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio