FB twitter YouTube

Guyana

Rok 2017

Diecéze: Georgetown

 • péče o dívky – sirotky – zdravotní péče, služby, školní, knihy, křesťanská formace
 • zajištění provozu internátu – strava, zdravotní péče, doprava dětí – rodiče nemají prostředky na placení dopravy dětí do školy, děti tam nechodí – dětská práce
 • provoz dětského sirotčince – strava, oblečení, vzdělání, domácnost, služby, lékařská péče, platy

Celkový počet podpořených dětí: 103

 

Rok 2016

Diecéze: Georgetown

 • provoz a údržba chlapeckého a dívčího sirotčince
 • pomoc velmi chudým dětem indiánských a domorodých kmenů ve vnitrozemí
 • duchovní a materiální pomoc dětem diecéze, sociální práce ve farnostech
 • podpora internátu pro chlapce ze vzdálených míst

Celkový počet podpořených dětí: 10 104

 

Rok 2015

Diecéze: Georgetown

 • provoz a údržba chlapeckého a dívčího sirotčince
 • pomoc velmi chudým dětem indiánských a domorodých kmenů ve vnitrozemí
 • duchovní a materiální pomoc dětem diecéze, sociální práce ve farnostech
 • podpora internátu pro chlapce ze vzdálených míst
 • příspěvek na výživu a zdravotní péči sirotků a opuštěných dětí (po narození) v důsledku AIDS

Celkový počet podpořených dětí: 16 912

Rok 2014

Diecéze: Georgetown

 • provoz a údržba chlapeckého a dívčího sirotčince
 • provoz a oprava budovy chlapeckého internátu

Celkový počet podpořených dětí: 112

Rok 2013

Diecéze: Georgetown

 • provoz a údržba dvou sirotčinců
 • provoz chlapeckého internátu

Celkový počet podpořených dětí: 113

Rok 2012

Diecéze: Georgetown

 • Domov pro chlapce ubytování a stravování, doprava, zdravotní péče, vzdělání a křesťanská formace a aktivity pro děti, které jinak nemohou studovat z důvodu chudoby nebo velké vzdálenosti.
 • Provoz sirotčinců. Ubytování a stravování, oblečení, lékařská péče, výdaje na křesťanskou a školní formaci. Děti opuštěné od narození, velmi chudá země, problém s drogami, alkoholem, AIDS, těhotenství v nezletilosti.
 • Evangelizační program pomoci pro indiánské děti, katecheze, knihy.

Celkový počet podpořených dětí: 16 908

Rok 2011

Diecéze: Georgetown

 • Provoz sirotčinců. Ubytování a stravování, oblečení, lékařská péče, výdaje na křesťanskou a školní formaci. Děti opuštěné od narození, země je velmi chudá; problém s drogami, alkoholem, AIDS, těhotenství v nezletilosti.
 • Program pomoci pro indiánské děti, katecheze, knihy, stravování, lékařská péče, doprava, přijetí na internát. Sedm těžko dostupných oblastí.
 • Provoz chlapeckého internátu, různé aktivity pro děti, které jinak nemohou studovat kvůli chudobě nebo velké vzdálenosti nebo musí pracovat v obtížných podmínkách.
 • Program duchovní a materiální pomoci těm nejchudším dětem.Mnohé z nich jsou opuštěné, oběti týrání, kriminality, nezákonného obchodování.

Celkový počet podpořených dětí: 16 870

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio