FB twitter YouTube

Filipíny

Rok 2017

Celkový počet podpořených dětí: 4 023

Diecéze: Bacolod

 • základní péče o sirotky a chudé děti – ubytování, zdravotní péče, potraviny, duchovní služba, vzdělávání, sociální služby
 • podpora vzdělávání velmi chudých dětí

Celkový počet podpořených dětí: 210

Diecéze: San Pablo

 • celková podpora dětí v nouzi – vzdělání, jídlo, vysokokalorická strava pro podvyživené děti, lékařská péče, léky, školné, pomůcky
 • náklady na vzdělání a ochranu těchto dětí

Celkový počet podpořených dětí: 945

 

Arcidiecéze: Manila

 • výživový program pro podvyživené děti – náklady na jídlo a základní léky na 6 měsíců
 • celková podpora dětí v nouzi – doplňková výživa, školní potřeby, uniformy, pomůcky; školné, knihy, lékařská péče, uniformy, jídlo, hygiena
 • etická a křesťanská formace; zdravotní výchova s důrazem na výživu a ekologii

Celkový počet podpořených dětí: 890

 

Diecéze: Imus

 • poskytnutí pomůcek na vzdělávání, příspěvek na školné a stravné pro děti z MŠ a ZŠ
 • výživové a stipendijní programy pro podvyživené děti – poskytování vysokokalorického jídla jednou denně
 • základy hygieny, zdravotní povědomí; školní potřeby, příspěvky na dopravu a oběd
 • podpora vzdělávání, školní programy pro chudé děti

Celkový počet podpořených dětí: 400

 

Diecéze: Puerto Princesa

 • kompletní péče o děti v sirotčinci – mnoho dětí čelilo před příchodem do sirotčince fyzickému nebo sexuálnímu zneužívání
 • podpora vzdělávání a stravování pro děti z chudinských čtvrtí

Celkový počet podpořených dětí: 78

Diecéze: Lipa

 • celková podpora pro děti v nouzi
 • školné, knihy, křesťanská formace, lékařská pomoc a doplňková výživa

Celkový počet podpořených dětí: 1 500

 

Rok 2016

Celkový počet podpořených dětí: 3605

Diecéze: Bacolod

 • základní péče o sirotky a chudé děti – ubytování, zdravotní péče, potraviny, duchovní služba, vzdělávání, sociální služby
 • podpora studia pro chudé děti

Celkový počet podpořených dětí: 210

 

Diecéze: San Pablo

 • celková podpora dětí v nouzi – vzdělání, jídlo, zdravotní péče, školné, pomůcky,
 • náklady na vzdělání a ochranu chudých dětí
 • náklady na jídlo pro děti z nuzných rodin

Celkový počet podpořených dětí: 960

 

Arcidiecéze: Manila

 • celková podpora dětí v nouzi – školné, knihy, lékařská péče, uniformy, jídlo, hygiena

Celkový počet podpořených dětí: 740

 

Diecéze: Imus

 • poskytnutí pomůcek na vzdělávání, příspěvek na školné a stravné
 • stravovací a stipendijní programy
 • výživové programy pro podvyživené děti
 • podpora vzdělávání, školní programy pro chudé děti

Celkový počet podpořených dětí: 495

 

Diecéze: Lipa

 • celková podpora pro děti v nouzi
 • základní a akademické vzdělávání
 • křesťanská formace
 • ochrana života – jídlo pro podvyživené děti

Celkový počet podpořených dětí: 1 200

 

Rok 2015

Diecéze: Bacolod

 • rozšíření učeben pro sirotky
 • podpora domova pro potřebné a zanedbané děti

Diecéze: San Pablo

 • náklady na vzdělání a ochranu chudých dětí
 • náklady na jídlo pro děti z nuzných rodin
 • náklady na vzdělávací programy pro děti

Arcidiecéze Manila:

 • podpora vzdělávání a katechetických aktivit pro velmi chudé děti
 • příspěvek na léčiva
 • preventivní programy proti drogové závislosti a dětské práci
 • podpora křesťanské formace a morální výchovy ve slumech

Diecéze: Imus

 • poskytnutí pomůcek na vzdělávání, příspěvek na školné a stravné
 • příspěvek na lékařskou, dentální péči
 • výživové programy pro podvyživené děti
 • podpora vzdělávání, školní programy pro chudé děti

Diecéze: Lipa

 • náklady na jídlo, lékařskou péči, výchovu a vzdělání pro podvyživené děti
 • náklady na jídlo, léky, oblečení pro rodiny a děti bez domova
 • pomoc potřebným dětem z ulice

Celkový počet podpořených dětí: 2860

Rok 2014

Diecéze: Bacolod

 • podpora vzdělání dětí z chudých rodin
 • podpora domova pro potřebné a zanedbané děti

Diecéze: San Pablo

 • náklady na vzdělání a ochranu chudých dětí
 • náklady na jídlo pro děti z nuzných rodin
 • náklady na školné pro děti z početných rodin

Arcidiecéze Manila:

 • podpora vzdělávání a katechetických aktivit pro velmi chudé děti
 • podpora křesťanské formace a morální výchovy ve slumech

Diecéze: Imus

 • podpora zdravotního a sociálního střediska pro chudé děti
 • náklady na školné a lékařskou péči
 • podpora při vzdělávání dětí z farmářských rodin s nízkým příjmem

Diecéze: Lipa

 • náklady na jídlo a lékařskou péči pro podvyživené děti
 • náklady na jídlo, léky, oblečení pro rodiny bez domova
 • náklady na jídlo, léky, oblečení pro sirotky a opuštěné děti

Celkový počet podpořených dětí: 4320

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio