FB twitter YouTube

Bangladéš

Rok 2017

Celkový počet podpořených dětí: 12 816

Diecéze: Mymensingh

 • jídlo a výživové programy pro děti domorodců – z důvodu velké chudoby jsou ohroženy podvýživou a smrtelnými nemocemi
 • provoz 4 dětských internátů
 • výdaje na stravu, školné, léky, ubytování – rodiče jsou negramotní a velmi chudí – nemohou zajistit dětem ani jídlo, ani vzdělání

Celkový počet podpořených dětí: 12 246

Diecéze: Rajshani

 • podpora pro osiřelé a opuštěné děti
 • strava, léky, školné, školní uniformy, oblečení, sport, exkurze – mnoho sirotků a opuštěných dětí trpí podvýživou a závažnými chorobami

Celkový počet podpořených dětí: 420

Arcidiecéze: Dhaka

 • zajištění provozu sirotčince
 • strava, léky, školné, ložní prádlo, mzdy, údržba

Celkový počet podpořených dětí: 150

 

Rok 2016

Celkový počet podpořených dětí: 12 767

Diecéze: Mymensingh

 • péče o potřebné děti z velmi chudých rodin
 • podpora čtyř internátních domů
 • podpora ubytovny pro chlapce z odlehlých kmenových vesnic
 • podpora základních škol, rekonstrukce a stavba nových tříd
 • náklady na stravu, oblečení, školní potřeby a vzdělávací programy pro děti trpící podvýživou a nemocemi

Celkový počet podpořených dětí: 12 252

Diecéze: Rajshani

 • péče o děti v internátě a sirotčincích
 • náklady na stravu, oblečení, školní potřeby a vzdělávací programy pro sirotky a opuštěné děti trpící podvýživou a nemocemi, které nemají jinou možnost získat vzdělání

Celkový počet podpořených dětí: 415

Arcidiecéze: Dhaka

 • podpora dětí v sirotčinci pro dívky – kompletní péče

Celkový počet podpořených dětí: 150

 

Rok 2015

Diecéze: Mymensingh

 • péče o potřebné děti z velmi chudých rodin
 • podpora čtyř internátních domů
 • podpora ubytovny pro chlapce z odlehlých kmenových vesnic
 • péče o potřebné děti z velmi chudých rodin
 • podpora základních škol, rekonstrukce a stavba nových tříd
 • náklady na stravu, oblečení, školní potřeby a vzdělávací programy

Diecéze: Rajshani

 • příspěvek na školní potřeby, zdravotní péči dětí z chudých rodin bez půdy
 • podpora zdravotní péče dětí trpící podvýživou a nemocemi

Arcidiecéze: Dhaka

 • podpora domova pro sirotky
 • péče o osamělé dívky z rozbitých rodin a o dcery chudých vdov nucených k prostituci

Celkový počet podpořených dětí: 13 994

Rok 2014

Diecéze: Mymensingh

 • lékařská péče pro děti nemocné a trpící podvýživou
 • provoz tří internátů pro děti z chudých rodin
 • podpora vzdělání a křesťanské formace

Celkový počet podpořených dětí: 12 165

Rok 2013

Diecéze: Mymensingh

 • výstavba a následný provoz dívčího internátu
 • provoz chlapeckého internátu
 • potraviny, ubytování, lékařské péče, školné a školní potřeby pro chudé děti

Celkový počet podpořených dětí: 12 210

Rok 2012

Diecéze: Mymensingh, Dhaka

 • Vedení sirotčince; školní poplatky, knihy a studijní materiály, oblečení, jídlo a výdaje na zdravotní péči a sport pro domorodé děti, kde je riziko dětské práce.
 • Křesťanská a školní formace; stipendia, knihy a studijní materiál, různé sportovní aktivity, lékařská péče, oblečení pro děti z kmene a dětem na okraji společnosti.
 • Provoz dívčího sirotčince: ubytování a stravování, lékařské výdaje, oblečení,křesťanská formace, škola a práce pro opuštěná děvčata z vesnic nebo z rodin, které se nachází v obtížné situaci. Vládní příspěvky byly omezeny.
 • Dva domovy pro dívky; ubytování a stravování, školní výdaje, křesťanská a školní formace. Dívky jsou často negramotné a jsou snadnou obětí diskriminace.
 • Nutriční program pro děti z kmene a křesťanská formace ve 14 farnostech,  pomocpři studiu, lékařská péče.
 • Nutriční program a ubytování, školní výdaje, křesťanská a školní formace pro 40 chlapců a 60 děvčat z kmene rodin rozptýlených po vesnicích.

Celkový počet podpořených dětí: 12 555

Rok 2011

Diecéze: Mymensingh, Dhaka

 • Křesťanská a školní formace pro děti z kmene a děti na okraji společnosti; knihy a studijní materiál, různé aktivity, výlety a tábory, lékařská péče, oblečení .
 • Provoz sirotčince pro opuštěná děvčata z vesnic nebo z rodin, které se nachází v obtížné situaci; ubytování a stravování, lékařské výdaje, oblečeníkřesťanská formace.
 • Formace a pomoc pro děti z kmene. Křesťanská formace ve 14-ti farnostech pomocpři studiu, programy lékařské péče a začlenění stravování – boj proti podvýživě, kmeny Garo a Mandi jsou velmi chudé a diskriminované.
 • Ubytování a stravování, školní výdaje, křesťanská a školní formace pro 30 chlapců a 40 děvčat z kmene: rodiny rozptýlenéve vesnicích St. Andrew Kim Parish di Jhalijhalia. Katolíci jsou z 90% z kmene.

Celkový počet podpořených dětí: 12 660

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio