FB twitter YouTube

Články v rubrice Děti

Pomoc dětem v misiích

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO DĚTÍ (PMDD) podporuje kvalitní školy a mimoškolní asistenci nejchudším rodinám, katechetickou a komunitní pomoc v odlehlých oblastech, základní zdravotnickou péči, zachraňujeme trpící podvýživou, sirotky a další. Z České republiky pomáháme každoročně tisícům dětí …

Tanzánie

 Rok 2017
Celkový počet podpořených dětí: 54 460
Arcidiecéze: Songea

zajištění základních potravin, léků, zajištění léčby a oblečení pro chudé děti, z nichž některé jsou sirotky (550 dětí / 8 000 USD)
programy duchovní formace – nákup Biblí, modlitebních knih, katechismů …

Štítky:

Filipíny

Rok 2017
Celkový počet podpořených dětí: 4 023
Diecéze: Bacolod

základní péče o sirotky a chudé děti – ubytování, zdravotní péče, potraviny, duchovní služba, vzdělávání, sociální služby
podpora vzdělávání velmi chudých dětí

Celkový počet podpořených dětí: 210
Diecéze: San Pablo

celková podpora …

Štítky:

Keňa

Rok 2017
Celkový počet podpořených dětí: 51 809

Diecéze: Eldoret

stavba dívčí koleje – nevýhodné postavení dívek a žen v místní společnosti
náklady na materiál a práci
zajištění křesťanské formace
nákup materiálů, knih – cíl: zvýšit morálku a předat základní křesťanské …

Štítky:

Malawi

Rok 2017
Diecéze: Mzuzu

podpora osiřelých a dětí v nouzi (220 dětí / 3 000 USD)
nákup potravin, školních materiálů, přístřešků; zakoupení zemědělských vstupů na hospodaření
zajištění lékařské i domácí péče a laboratorních rozborů krve pro děti osiřelé a nemocné z důvodu …

Štítky:

Myanmar

Rok 2017
Arcidiecéze: Yangon

zajištění stravování a vzdělávání dětem z farnosti
podpora velmi chudých dětí – cílem je prostřednictvím vzdělání vymanit děti z chudoby – školné, uniformy, učební pomůcky, exkurze

Celkový počet podpořených dětí: 105
 
Arcidiecéze: Mandalay

zajištění provozu 8 klášterních …

Štítky:

Papua-Nová Guinea

Rok 2017
Diecéze: Daru-Kiunga

péče o sirotky infikované HIV / AIDS
náklady na jídlo, lékařské prohlídky, léky, vzdělávání, oblečení, školné, knihy, hračky, dopravu a základní potřeby

Celkový počet podpořených dětí: 25
Diecéze: Port Moresby

výuka náboženství – katechetický program učební …

Štítky:

Uganda

Rok 2017
Celkový počet podpořených dětí:  7 742
Diecéze: Jinja

zajištění přístupu k pitné vodě v 10 ZŠ – náklady na nákup 10 nádrží na vodu, dopravu a instalaci
projekt chrání děti před nemocemi, které se přenášejí závadnou vodou

Celkový počet podpořených …

Štítky:

Zambie

Rok 2017
Celkový počet podpořených dětí: 3 078
Diecéze: Chipata

renovace 2 učeben v ZŠ v Lumezi
výdaje na materiál, práci a dopravu materiálu + pořízení vybavení (stoly, tabule)
renovace sníží problém nedostatečných kapacit pro výuku
rekonstrukce učeben a nábytku v ZŠ Minga
výdaje …

Štítky:
Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio