FB twitter YouTube

Pomoc bohoslovcům v misiích

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO SV. PETRA APOŠTOLA (SPA)  posílá a koordinuje pomoc do přibližně 820 seminářů, kde studuje téměř 80 000 bohoslovců, z nichž ročně bývá vysvěceno asi 2.000 novokněží. SPA podporuje na 2 150 formačních pracovníků v seminářích a přispívá na cca 10.000 noviců a novicek. SPA navíc hradí například nutné opravy a stavby učeben, kaplí, dormitorií, knihoven, apod. Na této celosvětové pomoci se podílí i Česká republika. Každý rok vybíráme podle dostupných finančních prostředků několik zemí a kněžských seminářů, kam směřuje naše pomoc.

Samotní bohoslovci se podílejí na zajištění chodu semináře. Ve svém volném čase pomáhají na zahradě, na poli a starají se o domácí zvířata. Pracují v dílnách, kde se učí i praktickým dovednostem. Nevyhýbají se ani úklidu a práci v kuchyni. Svou manuální činností podporují chod celého semináře. Bohoslovci v misiích rádi provázejí své dárce pravidelnou modlitbou.

Přes všechnu finanční a jinou podporu je třeba si uvědomit, že bohoslovci mají svobodu, aby v případě vlastního rozhodnutí ve studiu nepokračovali. Chceme je podpořit v tom, aby šli tam, kam je volá Bůh. Na fakt, že student odchází, by nemělo být pohlíženo jako na selhání. Je schůdnější opustit seminář během studií, než opustit kněžské povolání. Máme velkou zkušenost, že člověk, který odejde ze semináře, vkládá ve velké míře své znalosti a schopnosti do služeb církve.

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio