FB twitter YouTube

O našich projektech PMD – missio

O PROJEKTECH

 •  Protože se jedná o papežské misie, všechny naše projekty jsou pod patronací papeže a veškerá činnost se řídí Stanovami, které on schválil.
 •  Základem pro naši činnost je modlitba a touha šířit radost evangelia.
 •  Projekty jsou koordinovány celosvětově, našimi partnery jsou lidé všech kontinentů.
 •  Garantem každého projektu je místní biskup. Dohled nad využitím finanční pomoci vykonává také místní nuncius, národní ředitel PMD a ředitelé jednotlivých diecézí v misijních oblastech celého světa. Výsledkem je též úspora finančních prostředků.
 •  Autory projektů jsou spolehliví lidé z misií, my jsme jejich partnery.
 • Na realizaci projektů nevysíláme do misií speciální pracovníky, o vše se starají místní odpovědní lidé, kteří dobře znají domácí situaci a hovoří jazyky chudých. Tímto šetříme značnou část režijních nákladů.
 • Projekty pečlivě vybíráme a schvalujeme na celosvětovém generálním shromáždění.
 • Pomoc spravedlivě rozdělujeme, protože máme k dispozici tisíce žádostí ze všech misijních oblastí a můžeme je podle potřeby porovnávat.
 • Celosvětová propojenost nám umožňuje zamezovat podvodům a odhalovat případné podvodníky.
 • Odpovědní vedoucí projektů jsou povinni včas podávat zprávu o využití darů, vždy musí doložit i spoluúčast, aby se místní lidé postupně stávali nezávislými a samostatnými.
 • Podporujeme vždy celé skupiny dětí (školy, sirotčince, dětské domovy a útulky, diecézní a farní programy, …), vedeme je k solidaritě. Předcházíme upřednostňování jednotlivců a dalším komplikacím.
 • S dětmi, které podporujeme, vytváříme rovnocenný vztah, nevyžadujeme od nich jako podmínku pro získání finanční podpory děkovné dopisy, jména, fotky či další osobní data. I tímto šetříme značné finanční prostředky a čas.
 • Pomáháme všem potřebným bez ohledu na jejich barvu pleti, vyznání či národnost.
 • Chudí, kterým pomáháme, vyjadřují svoji vděčnost upřímnou modlitbou za dárce; denně je za dobrodince misií sloužena mše svatá.
 • Aktuální přehled projektů PMDD na pomoc trpícím dětem v chudých oblastech světa, které hradí dárci z ČR, je k dispozici v národní kanceláři PMD.
Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio