FB twitter YouTube

Oslavy Misijní neděle na Filipínách

Drazí z týmu Papežských misijních děl!

Mnohokrát díky za váš dopis, novinky a sdílení, jsme skutečně šťastné z pohledu na šťastné tváře dětí, které ve vaší zemi připravovaly Misijní neděli. Já osobně jsem hluboce dotčená fotografií chlapce na vozíčku, který se neohlíží na vlastní trápení a šťastně dává. Jsme také velmi potěšeny, že jste publikovali fotografie našich dětí v časopisu (Duha – pozn. redakce). Věřím, že to mohlo pomoci v uvědomění si, s kým jsme přes oceán ve spojení a komu děti, katecheté i maminky pomáhají. Ve své osobní modlitbě, když obracím své srdce a myšlenky k Bohu, děkuji za tuto štědrost a modlím se za neutuchající vlnu solidarity napříč celým světem. Jdu ukázat fotografie od vás našim dětem, abych posílila naše spojení.

23.října, na Misijní neděli, jsme slavili Den rodiny s dětmi ze školky (pamatujete na tu malou budovu?), což bylo dobrou příležitostí, jak posílit povědomí rodin o důležitosti misií a jejich roli v naší společnosti. Po mši svaté jsme spolu s dobrovolníky a rodiči připravily nějaké hry a děti měly krásné odpoledne.

V tuto chvíli probíhá nutriční program pro děti ve věku 4-12 let. Minulou sobotu jsme měly okolo 80 dětí, které přišly do našeho konventu okolo 9 hodiny dopoledne, společně jsme se pomodlili růženec za děti na celém světě, následovala katecheze a hry. Děti byly velmi vděčné za syté jídlo a ovoce, které v chudých domech chybí.

S dětmi take cvičíme zpívání, aby mohly během adventu doprovázet setkávání. Pokaždé děkuji Bohu, protože děti jsou velmi dychtivé zpívat… Pokaždé take dostanou svačinku po skončení nácviku, kterou jim můžeme poskytnout díky pomoci PMDD.

Velkou novinkou je, že minulé pondělí jsme obdržely finanční pomoc pro děti od Papežského misijního díla dětí. Chystáme se napsat děkovný dopis. Naše radost je veliká, děkujeme vám za děti a jejich rodiny, děkujeme vám za vaši lásku a snahu…

Přejeme vám požehnanou neděli Krista Krále!

Spojena v modlitbě

sestra Claudia od Dcer Naší Paní od Piety, Filipíny

Pozdravy i od naší matky superiorky sr. Gildy a všech sester, které znáte z návštěvy našeho kláštera

img_2378-1 img_2384 img_2403

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio