FB twitter YouTube

Pozdrav dětem z Papuy-Nové Guiney

Dopis z Papuy-Nové Guiney (prosinec 2014):

Dopis píše místní biskup, zodpovědný za projekt týkající se ochrany dětí ve školách. Mnoho dětí je různě zneužíváno a potřebují ochranu a péči.

Posílám vřelé pozdravy od dětí mé diecéze dětem z České republiky. Jsme všichni velmi vděční za Vaše krásné gesto solidarity s našimi dětmi, které mají tak málo, ale jsou plny radosti a lásky Boží. 

Díky Vaší pomoci máme nyní programy na ochranu dětí v diecézi a naším plánem je, zvýšit povědomí  dětí o jejich právech ve všech našich školách.

Buďme společně spojeni v modlitbě za naše děti a s našimi dětmi.

 Srdečně zdraví v Ježíši skrze Marii

Gilles Cote

biskup v Daru-Kiunga

Napsáno: 21. 1. 2015

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio