FB twitter YouTube

Dopis z Liry – Uganda

Dopis z Ugandy (Lira, prosinec 2014):

Jsme velmi vděční Národní kanceláři PMD v České republice, dětem a všem věřícím z ČR za rostoucí podporu naší země. Ať Vám všemohoucí Bůh hojně žehná a oplatí Vaši štědrost i Váš apoštolát.

Děkujeme také za Vaše modlitby, které nám zajistily trochu míru (LRA Josepha Konyho – pozn. ugandská partyzánská organizace – nás již netrápí), ale nadále se modlete za naše krajany, kteří trpí ozbrojenými konflikty v jiných částech země tak, abychom všichni mohli zakusit radost z pokoje, který přináší Ježíš Kristus. Největším problémem zůstává chudoba, nemoci, nevzdělanost, korupce, domácí násilí, metla HIV/AIDS, nárůst počtu sirotků a dětí, které se musely stát hlavou rodiny (kvůli HIV/AIDS) a jiné sociální problémy.

V letošním roce jsme obdrželi dotaci na školní pomůcky pro děti. Podpora směřovala k dětem z velmi chudých vzdálených škol a sirotkům, jejichž rodiče zemřeli na HIV/AIDS. O posledně jmenované děti se stará sdružení COSBEL Children – Lira. Nyní tyto děti chodí do školy, žijí společně ve svých vesnicích a chodí do školy spolu s ostatními dětmi. Rozdělili jsme školní pomůcky, mýdlo na praní, umývadla pro děti z COSBEL na začátku školního roku a dětem ve vybraných školách v 18 farnostech diecéze. Každé dítě ve školách, které jsme navštívili, dostalo potřebné školní pomůcky. Kněží spolu s katechisty pomáhali vybírat školy, kde je třeba pomoci a kam přispět se školními pomůckami. Každý rok pomáháme v jiných školách, kromě dětí z COSBEL, jimž pomáháme každoročně. Počet potřebných dětí, které chodí do školy, velmi vzrostl také díky programu Universal Primary Education. Děkujeme Bohu, za to, že pomůcek bylo vždy dost pro všechny tyto děti.

Děkuji Vám

George Humble Opio

diecézní ředitel PMD, Lira (Uganda)

Napsáno: 8. 12. 2014

Příloha fotodokumentace:

Děti z COSBEL v diecézi Lira, dětský tábor – 360 účastníků, společná práce, výtvarná činnost, vyšívané obrázky, kreslení, koláže, práce s vlnou, výroba loutek, vystřihovánky, skládanky z papíru, práce s barevným pískem, přáníčka, výstava výrobků na Den rodičů společné hry a divadla nejlepší tanečníci a nejlepší žáci (učitelé představují nejlepší žáky).

Uganda 01 Uganda 02 Uganda 03 Uganda 04 Uganda 05

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio