FB twitter YouTube

Dopis z Filipín

Dopis z Filipín (Magallanes), který nám napsaly sestry krátce po naší návštěvě z ČR (viz Misijní cesta na Filipíny 2015) Více o cestě zdePodporujeme tu projekt týkající se vzdělání, základní lékařské péče a stravování podvyživených dětí z velmi chudých rodin.

Ještě jednou Vám děkujeme za štědrou podporu našim znevýhodněným dětem a rodinám v Magallanes. Požehnání a milost, kterou obdrželi, zajisté naplnila jejich srdce vděčností za Boží prozřetelnost a lásku. Ujišťujeme Vás o modlitbě na vaše úmysly a za stádo, svěřené do Vaší péče.

S pozdravem

Lilia P. Austria

 Filipiny2015_IMG_2726 Filipiny2015_IMG_2543 Filipiny2015_IMG_2551Filipiny2015_IMG_2677 Filipiny2015_IMG_2562

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio