FB twitter YouTube

Zpráva o útoku Boko Haram – Nigérie

Zpráva o útoku Boko Haram na Malý seminář sv. Josefa v Shuwě, diecéze Maiduguri (2014, Nigérie)

Úvod

Malý seminář sv. Josefa v Shuwě je seminářem katolické Diecéze Maiduguri. Byl založen v roce 1994 a oficiální pověření obdržel od maidugurského biskupa (Most. Revd Dr. Senan Lious O‘ Donnell) v roce 1995. Seminář sídlí v obci Shuwa, ve správní oblasti Madagali, stát Adamawa. Stát Adamawa leží v severovýchodní části Nigérie.

Někdy v minulém roce (nigerijská) federální vláda vyhlásila částečný nouzový stav ve třech severovýchodních státech Adamawa, Borno a Yobe, kvůli několika útokům na lidi a nemovitosti, aby zastavila útoky trvající na severu země od roku 2009.

Tento terorismus, který začal útoky na křesťany a na jejich modlitebny a kostely se během let rozšířil i na další cíle. Útoky zasáhly postupně kostely, bezpečnostní agentury a jejich kanceláře, státní instituce, obchody, veřejná místa, parkoviště a nedávno i školy. Ani Malý seminář sv. Josefa v Shuwě nebyl takového útoku ušetřen.

Útok na seminář

K útoku na Malý seminář sv. Josefa v Shuwě došlo ve středu 26. února 2014. Všechno začalo kolem 20:45 hodin večer. Studenti se po večeři odebrali do studoven k večernímu samostudiu. Náhle jsme uslyšeli výstřely přicházející z městečka Shuwa, zpočátku jsme si mysleli, že střelba pochází od ochranky, ale střelba neustále pokračovala. Bylo slyšet také střelbu z těžkých zbraní jako ručních raketových zbraní (rocket propeller bombs). Zavolali jsme tedy známým do města, kteří nám řekli, že v okolí jsou teroristé. Okamžitě jsme začali shromažďovat studenty u zdi, sousedící s jinou školou. Při shromažďování studentů jsme uslyšeli známý teroristický pokřik, který předchází jejich útokům, Alláh akbar!“. Na tento popud jsme okamžitě začali evakuovat studenty a zaměstnance přes zeď a utíkali jsme do divočiny (do buše), abychom tam přečkali noc. Bylo dost chladno, pověřili starší studenty, aby chránili ty mladší. Ta studená noc v buši nám připomněla noční můru podobnou té z filmu Sometime in April o rwandské genocidě. Na tu hroznou noc nikdy nezapomeneme.

Když šli teroristé obklíčit naši školu, zajali cestou dva členy ochranky kliniky sester Augustiniánek, aby jim ukázali cestu k semináři. Někteří lidé později potvrdili, že cestou do semináře jejich vůdce nařídil, aby nechali na pokoji domy v městečku a pokračovali za svým terčem útoku – seminářem. Když dorazili do semináře, našli tam jednoho našeho tělesně postiženého zaměstnance jménem Andrew Mshelia, který se schoval do své garáže. Násilím ho vyvlekli ven, aby jim ukázal, kde jsou kněží a studenti. Vyhrožovali mu puškou, pak zabili členy ochranky, které předtím zajali, a říkali mu: „Tebe také zabijeme, jestli nám neřekneš, kde jsou studenti!“ On jim řekl, že je zde jen na návštěvě a neví, kde jsme. Andrew viděl kolem sebe obrovské množství teroristů, kolem tisícovky mladých lidí. Někteří byli ve vojenských uniformách, jiní v civilu. Viděl, že přijeli víc než 50 náklaďáky, na motocyklech nebo ve vojenských obrněných vozech řízených teroristy. Měli u sebe zbraně, granáty, mačety a obušky. Později, v červenci Andrew Mshelia zemřel na následky šoku z tohoto útoku. Kéž mu Bůh dá věčné odpočinutí, amen.

Po útoku ve škole, přišli ve městě k domu jednoho muže z naší ochranky a unesli ho. Jeho jméno je Cletus Bulama. Od té doby jsme o něm neslyšeli. Stále se modlíme za jeho život a za to, aby ho jednou propustili.

Zkáza

Jako očitý svědek Andrew Mshelia později dosvědčil, že teroristé předtím, než zapálili stavby, vyrabovali vybavení a zásoby jídla. Popelem padly všechny následující stavby:

  • seminární kaple
  • jeskyně Panny Marie
  • blok A – ubytování pro personál, byty dvou zaměstnanců
  • rektorát, ubytování rektora, zástupce rektora a spirituála, jejich jména jsou: Rev Frs. Alexander Miskita William, Joshua Ijah a Yakubu Inda Filibus
  • ubytovna pro tři ročníky studentů
  • 3 osobní auta a 3 dodávky
  • 4 motocykly, které patřily naší ochrance
  • místnost ochranky u bočního vchodu

Další částečný útok byl veden na knihovnu a odborné učebny (Laboratory). Andrew Mshelia potvrdil, že útočníci dali na hromadu knihy z několika polic v knihovně a zapálili je s cílem zničit celou knihovnu, podpálené knihy sice shořely, ale plamen potom uhasl. Zničili také vchodové dveře do budovy odborných učeben (school’s Laboratory), ale do budovy se nedostali.

Po spálení těchto staveb, obrátili útočníci pozornost opět na Andrewa Msheliu. Někteří ho chtěli zabít, ale jiní tvrdili, že se musí zeptat na názor „Mallam“ – duchovního vůdce. Zavolali tedy svému Mallam a ten jim řekl, aby Andrewa nezabíjeli, že ho Alláh nechce přijmout jako oběť, protože je tělesně postižený. Andrew z toho byl traumatizovaný až do své smrti.

Následky útoku

Od února, kdy došlo k útoku, až dosud nás nikdo z vlády do školy nepřišel podpořit ani neposlal hmotnou pomoc, nikdo se nezmínil o nějaké kompenzaci. Pouze biskup vyjádřil svou účast a poskytl nám materiální pomoc, dále kněží a několik farníků.

Po útoku jsme byli nuceni provoz školy přerušit, obnoven byl 5. května pro třetí čtvrtletí. Byli jsme však ve škole jen asi tři týdny a znovu jsme ji museli zavřít kvůli výhrůžnému dopisu, který přišel od teroristů, v němž hrozili dalším útokem. Nakonec jsme poslali dva ročníky našich studentů (SS 3, JSS 3) složit závěrečné zkoušky do Malého semináře sv. Petra v diecézi Yola.

V současnosti někteří naši studenti pokračují ve formaci v Malém semináři sv. Petra v Yole a v Malém semináři Nejsvětějšího Srdce v Jalingo. Od té doby areál našeho seminář nemůže být zpřístupněn, ačkoliv už máme informace o tom, že seminář (téměř celý) zničili teroristé z Boko Haram.

Závěr

Je velmi politováníhodné, že v této oblasti denně umírají lidé a na denním pořádku je ničen majetek za bilióny naira (místní měna). Zdá se, že federální vláda si s tímto problémem vůbec neví rady. Je pravděpodobné, že se jedná o časovanou bombu, kdy nevíme, kdo zemře příště. Doufáme a modlíme se za to, aby svět uslyšel náš nářek a přišel na pomoc Nigérii.

Podepsán: Rev Fr. Alexander Miskita William, rektor

Vatikánská Kongregace pro evangelizaci národů obdržela tuto zprávu dne 12. 1. 2015

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio