FB twitter YouTube

Dopisy z Burkiny Faso

GRAND SÉMINAIRE ST. JEAN-BAPTISTE, OUAGADOUGOU – BURKINA FASO
Ouagadougou 18. prosince 2000

Drahý dobrodinče,
mám radost; tento rok chci opět z celého srdce vyjádřit vděčnost za grant pro seminář Saint Jean–Baptiste, štědrý dar v hodnotě 86.800 USD a příspěvek 75.000 USD na stavbu kaple. Tato gesta solidarity stále pomáhají pokrývat část našich ročních výdajů, zbytek zajišťují biskupové. V příloze najdete další zprávy, které vám dovolí lépe poznat naše prostředí.
Svolávám Boží Požehnání na vás i na všechny, kteří vám jsou drazí, milý příteli, s upřímnou vděčností v našem Pánu.
Radostné svátky vánoční!
P. Francois–Xavier Damiba; Rektor


Ouagadougou 10. listopadu 2000
Důstojný otče, drazí dobrodinci,
„Naše pomoc je ve Jménu Páně, který stvořil nebe a zemi.“ (Ž 123)
V duchu tohoto žalmu 123 bych vám chtěl zaslat naše živé pozdravy a popřát vám pokojný jubilejní rok. Ať vás vede a chrání Boží moc skrze Krista – Spasitele i v dalších letech a pomáhá vám ve vašich projektech, charitativních iniciativách a vašich dobrých dílech milosti a spásy.
Každému z vás chceme tímto vzdát díky a vyjádřit všechnu hlubokou vděčnost za vaši podporu, velmi cennou pro naši formaci v Grand Séminaire. Na počátku tohoto akademického roku 2000-2001 vám s velkou radostí oznamujeme, že naše putování ke kněžství dosahuje konce. Po jáhenské službě, kterou jsme přijali 24. června 2000, se v této chvíli připravujeme na přijetí 2. stupně kněžství plánovaného na 3. prosince 2000 v Bobo-Dioulasso při příležitosti 100. výročí evangelizace Burkiny. Je to velká milost pro naši rodinnou církev v Burkině, která označuje své století svěcením více než 100 kněží, ale především pro nás, kteří se radujeme z milosti definitivního odevzdání se Pánu v službě presbyteria. Proto každému z vás chceme vyjádřit naši hlubokou vděčnost za vaši pomoc duchovní i materiální, potřebnou pro naši formaci. Znovu nás svěřujeme do vašich modliteb a ticha rozjímání. My se také modlíme za vás.
Ať vás Bůh, jediný zdroj všeho dobra, zahrne svým dobrodiním a požehná všechnu vaši dobročinnou pomoc.
Přikládám naši promoční fotografii.
Abbé K. Dominique Meda; Jáhen, 4. ročník teologie

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio