FB twitter YouTube

Dopis ze semináře – Keňa

Dopis z Keni (Kapsabet, srpen 2015):

Přijměte naše pozdravy s přáním všeho dobrého z velkého semináře St. Mathias Mulumba Senior Seminary v Tindinyo. Jsem velmi rád, že Vás mohu informovat o tom, že jsme úspěšně zahájili nový akademický rok 2015/2016. Počet seminaristů studujících teologii je následující: 1. ročník 26; 2. ročník 27; 3. ročník 29; 4. ročník 19, tj. celkem 101 studentů. Počet kněží v učitelském sboru je 12. Prosím, vyřiďte vřelé pozdravy všem Vašim spolupracovníkům. Váš v Kristu

Douglas Mwija, rektor semináře

Keňa – úryvek z dopisu seminaristy, který píše o své zemi:

Jmenuji se Imboti Manyata. Pocházím z kraje Kakamega v západní části Keni, z vesnice Ikolomani. Název kraje Kakamega je spojen s typickým jídlem Ugali (Busuma), které se jí v západní části Keni. Po jídle můžete zaslechnout, jak místní lidé říkají: „Khakhameka“. Britové, kteří zde žili, toto slovo vyslovovali jako „Kakamega“ a tak vznikl i název kraje. Vesnice Ikolomani získala název díky nalezišti zlata. Britové pojmenovali vesnici Zlaté doly, to je jazykem místních lidí Ikolomani.

Moje zem, Keňa, se nachází v jižní Africe. Keňa získala nezávislost od Britů 12. prosince 1963. Počet obyvatel se pohybuje okolo 40 milionů, máme 42 kmenů. Mírumilovná země s překrásnými panoramaty a rozličnými kulturami láká návštěvníky z celého světa. Státní vlajka má čtyři barvy, zelená symbolizuje přírodu, červená krev hrdinů, kteří bojovali za nezávislost, bílá znamená mír a černá je symbolem barvy pleti afrického lidu. Štít a šípy symbolizují ochranu a obranu naší země proti nepřátelům (např. teroristům).

Název Kapsabet, kde se nachází náš seminář, má také svůj význam. Místní lidé z kmene Nandi, kteří zde žijí, se většinou modlívali v noci. Když přišli misionáři a udělali z tohoto místa duchovní centrum, lidé jim začali říkat „kap sa bet“, tj. „ti, kdo se modlí ve dne“.

Imboti Manyata, student teologie

Napsáno: 31. 8. 2015

kena2014_IMG_2051 kena2014_IMG_2057 kena2014_IMG_2158 kena2014_IMG_2760 kena2014_IMG_2795 kena2014_IMG_2817

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio