FB twitter YouTube

Dopis z Nikaraguy

SEMINARIO MENOR SAN PIO X, BLUEFIELDS – NIKARAGUA

Drazí dobrodinci,
přijměte bratrské pozdravy radosti a pokoje v Kristu našem Vykupiteli. Já, Juan Carlos Ocampo Dixon, misquita, patřím do farnosti sv. Marty, jsem bohoslovec tohoto semináře Sv. Pia X. Jménem všech svých spolužáků seminaristů vám chci vyjádřit vděčnost za štědrost a dobrotu, kterou nám prokazujete.
Vaše přispění není jenom důležité, ale i potřebné, protože spoluprací s námi rozněcujete a prohlubujete povolání jak pro naši místní církev, tak i pro církev všeobecnou. Naplňuje nás radostí, když víme, že jsou v našem světě štědří lidé, kteří pomáhají potřebným. Z celého srdce velmi děkujeme. Kéž Bůh požehná hojnými plody štědrost všech dárců.
Za nás mohu říci, že se neustále za vás modlíme a chceme tímto malým skromným psaním vyjádřit naši vděčnost za každého z vás.
Ať Pán požehná svá díla a obdaří je hojností.

Odevzdaný
Juan Carlos Ocampo Dixon; Bohoslovec

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio