FB twitter YouTube

Dopis ze Zambie II.

SEMINÁŘ SV. DOMINIKA, ZAMBIE

Vážený pane, paní, jmenuji se Paul Mwale a narodil jsem se jako poslední v rodině s devíti sourozenci, pět děvčat a čtyři hoši. Můj otec je penzionovaný policejní komisař, nyní pokračuje jako farmář. Má matka zemřela v roce 2004. Již v dětství jsem snil o tom, že se stanu knězem. Mohu říci, že po přečtení knih o sv. Janu Boskovi a papeži Janu Pavlu II. tato má touha ještě zesílila. Chci se stát knězem, protože cítím, že Pán mě volá, abych šířil jeho slovo a lásku ve světě. Mým mottem je: „Obnovte všechny věci ve světě“ slova Ježíše Krista. Toužím po kněžství, chci vést lidi ke Kristu, zvláště v dnešním moderním světě, kdy se všechno zdá být ve zrychleném pohybu a s malým zájmem o Boží plán spásy pro lidstvo. K mým oblíbeným sportům patří šachy, tenis a golf. Rád čtu beletrii, Písmo, poslouchám hudbu a dívám se na televizi. V semináři je život radostný, ale musíme také překonávat překážky. Velkou radost jsem měl z toho, že jsem se dostal do semináře. Velkou radost pro mě i pro mého otce představuje postupné naplňování se mého snu. Velký zármutek mi působilo, když moji přátelé opouštěli seminář a šli hledat jiné naplnění života. Musel jsem také zvládnout situaci, když mě přestali materiálně podporovat moji bratři a sestry. Důvěřoval jsem, že ten, který mě povolal na tuto cestu, mě neopustí. Tak to bylo něco o mojí osobě. Vaše podpora v mé kněžské přípravě pro mě bude velkou pomocí. Ať Bůh žehná Vám i Vaší rodině!

V Kristu Paul Mwale

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio