FB twitter YouTube

Dopis z Filipín

SAN PABLO MAJOR SEMINARY, BAGUIO – FILIPÍNY                                                15. ledna 2001

Naši drazí dobrodinci,
zasíláme pozdravy ze San Pablo Major Seminary v Baguio City z Filipín. Letos slavíme 25. výročí založení našeho semináře. Při pohledu zpět na posledních 25 let tohoto semináře se naše myšlenky obrací na vás a my na vás všechny s vděčným srdcem vzpomínáme. Seminář slouží již 25 let, protože je každoročně podporován Papežským misijním dílem sv. Petra apoštola (SPA).
Děkujeme vám, drazí dobrodinci, za to, že nám pomáháte připravit kandidáty kněžství v této části Filipín skrze podporu a pomoc, kterou předáváte prostřednictvím SPA.
Seminář sv. Pavla je regionální i mezidiecézní seminář a nachází se v apoštolském vikariátě. Jeho úkolem je formovat seminaristy z 10 až 11 církevních jurisdikcí v jejich studiu filozofie. Po ukončení zdejší formace mohou postoupit na dalších 5 let teologického studia. Letošní školní rok máme celkem 213 bohoslovců a většina z nich bude pokračovat na teologii.
Počátek třetího tisíciletí je pro nás velkou výzvou a povzbuzením, protože potřebujeme i více kněží. Prosím, modlete se za povolání ke kněžství a neustávejte, prosím, v podpoře našeho semináře svými modlitbami a finanční účastí.
Tento dopis přináší naše modlitby za vás a za vaše milované. Bůh vám žehnej a vzpomeňte, prosím, že my všichni se za vás modlíme.

Srdečně Váš v Kristu
Rev. Fr. Liberato O. Ortega; Rektor

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio