FB twitter YouTube

Světové misie

Ze sbírek uskutečněných během Misijní neděle, kterou slavíme vždy třetí neděli v říjnu, a z dalších darů věnovaných na tento účel během roku, podporuje Papežské misjní dílo šíření víry misijní diecéze světa např. katechetické programy, stavby a opravy kostelů, kaplí, formačních center, far, řeholních domů, …

Tabulky jsou zpracovány podle La pontificia cooperazione missionara elasolidarieta´tra le chiese a podle Report of the General Secretary of the PMS Propagation of the Faith. Souhrn přijatých darů z celého světa za jednotlivé roky na Papežské misijní dílo Šíření víry.

Přijaté_dary_ŠV

 

Přílohy:

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio