FB twitter YouTube

Obecně o podpoře

Mnohým by se zdálo, že pouze bohatí mohou pomoci chudým. Ve skutečnosti je tomu tak, že na celém světě, tedy i v chudých oblastech, se do misijní pomoci zapojují též lidé, kteří pomoc sami nutně potřebují. Vše nelze vyjádřit penězi, protože ty mnoho chudých ani nemá. Je hezké vidět, jak mnozí dávají do společného hrst rýže nebo část úrody z políčka, to u nás v kostelích při misijních sbírkách nevidíme. Tito lidé tak konkrétním způsobem ukazují svoji štědrost.

Jedné velice chudé ženě bránil misionář v tom, aby dávala do sbírky pro chudé. Ona odpověděla: „Neberte mi, prosím, radost z toho, že můžu někoho obdarovat!“

Celosvětové přehledy sbírek jednotlivých Papežských misijních děl (PMD) ukazují finanční částky.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio