FB twitter YouTube

Mapa pomoci ve světě

Papežská misijní díla v ČR každoročně zveřejňují své projekty na pomoc potřebným ve světě na webových stránkách www.cirkev.cz v aplikaci nazvané „Mapa pomoci ve světě“.

Projekty PMD jsou vyznačeny žlutou barvou. Každý žlutý bod upřesňuje místo, diecézi a druh pomoci s odkazem na stránky missio.cz, kde je projekt podrobně popsán.
Na mapě je názorně vidět, že pomoc PMD je soustředěna do 13 vybraných zemí – Bangladéš, Srí Lanka, Papua – Nová Guinea, Guayana, Filipíny, Jamajka, Keňa, Uganda, Zambie, Nigérie, Egypt, Pakistán, Sýrie. Ve 112 projektech se PMD zaměřují na podporu vzdělávání, šíření křesťanské víry, sociální a zdravotní péče v chudých oblastech.

Mapa zobrazuje data za uplynulý rok. Každý rok se data aktualizují a doplňují.

Aktuální Mapu pomoci naleznete na stránkách České biskupské konference.

mapa-pomoci

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio