FB twitter YouTube

Bohoslovci

Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola podporuje bohoslovce a řeholní dorost. V tabulkách nabízíme celosvětové přehledy financí věnovaných na toto dílo a počet kněžských a řeholních studentů v misijních zemích.

Vysvětlivky:

Malý seminář –  studium srovnatelné s naším gymnaziálním studiem.

Propedeutický seminář – studium srovnatelné s přípravným studiem filosofie.

Velký seminář – studium teologie.

Novic, novicka – řeholní student, který dosud nesložil sliby.

Tabulky jsou zpracovány podle Report on the activities of the Pontifical society of the St. Peter the Apostle a podle La pontificia cooperazione missionara elasolidarieta´tra le chiese.

Počet studentů v malých seminářích podporovaných PMD
Rok Afrika Amerika Asie Evropa Oceánie Celkem
2003 33383 2117 12681 222 511 48914
2004 34662 1783 12323 184 503 49455
2005 34613 1759 13179 181 436 50168
2006 34831 1400 13365 165 369 50130
2007 34992 1307 13020 167 282 49768
2008 36392 355 13177 157 234 50315
2009 37495 338 13394 152 213 51592
2010 39012 186 12854 103 145 52300
2011 37929 107 9391 84 146 47657
2012 37484 108 9478 6 67 47143
2013 37743 102
11689
5 143
49682
2014 37135 83 11398 5 106 48727
Počet bohoslovců ve velkých seminářích podporovaných PMD
Rok Afrika Amerika Asie Evropa Oceánie Celkem
2003 12674 4872 7537 232 374 25684
2004 13455 4500 7437 236 389 26017
2005 13952 4686 7946 209 404 27197
2006 13993 4794 1931 211 400 27329
2007 17110 4418 8209 193 441 30371
2008 17474 828 7834 192 464 26792
2009 16975 777 7720 170 481 26123
2010 17200 741 7557 182 436 26116
2011 14648 676 6295 132 352 22103
2012 14213 673 6166 138 308 21498
2013 14153 673
7514
141 306
22787
2014 14678 621 6886 27 257 22469
Počet bohoslovců v propedeutických seminářích podporovaných PMD
Rok Afrika Amerika Asie Evropa Oceánie Celkem
2003 2954 61 597 0 31 3643
2004 3505 213 1069 0 38 4825
2005 3057 105 651 0 22 3835
2006 3047 134 651 0 32 3864
2010 3061 37 587 0 90 3775
2011 3240 28 657 0 56 3981
2012 3460 36 644 0 44 4184
2013 3675 34
768
0 36
4513
2014 3614 30 713 0 10 4367
Počet noviců podporovaných PMD
Rok Afrika Amerika Asie Evropa Oceánie Celkem
2003 1450 306 2052 0 48 3856
2004 1576 216 1521 21 45 3379
2006 1289 135 2070 0 40 3534
2007 1246 102 1716 11 42 3117
2008 1469 18 1733 0 41 3261
2010 1629 52 1253 0 41 2957
2011 1316 34 949 0 41 2340
2012 918 0 992 0 22 1932
2013 1644 13 933 0 10 2600
2014 1324 0 1057 0 25 2406
Počet novicek podporovaných PMD
Rok Afrika Amerika Asie Evropa Oceánie Celkem
2003 1450 306 2052 0 48 3856
2004 1576 216 1521 21 45 3379
2006 1289 135 2070 0 40 3534
2007 1246 102 1716 11 42 3117
2008 1469 18 1733 0 41 3261
2010 1629 52 1253 0 41 2957
2011 2186 6 1982 0 42 3791
2012 2013 6 1730 0 42 3791
2013 2462 4 1711 0 43 4220
2014 2271 0 2352 0 38 4661
Počet vysvěcených kněží podpořených PMD
Rok Afrika Amerika Asie Evropa Oceánie Celkem
2003 1015 249 671 18 23 1976
2004 1069 240 724 13 17 2063
2006 1069 926 284 17 21 2317
2007 1237 859 253 24 24 2397
2008 1009 681 43 29 18 1780

 

Finanční dary na Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola
Rok Afrika Amerika Asie Evropa Oceánie Ostatní Celkem
2003 185314,37 5467440,81 990502,23 18304582,15 448393,85 11598660,35 36994893,76
2004 188837,3 7229202,43 1109870,44 16848755,35 336654,21 8190423,11 33903742,84
2005 207578,27 6307140,54 1250373,27 16131014,47 590367,96 13359686,78 282888,96
2006 282888,69 5989020,33 1410526,67 21624809,46 613524,12 8452498,06 38373267,33
2007 365215,97 6942350,62 1581903,12 22712859,73 686286,21 8935756,33 41224371,98
2008 356778,36 7017742,27 1096800,71 19183337,39 641057,38 6451373,14 34,747089,25
2009 393790,43 7775567,85 1469547,01 19239262,9 841611,31 5412872,83 35132652,33
2010 443573,33 7249299,26 1771654,74 16647506,98 927346,1 6029134 33068514,6
2011 510158,47 6067768,89 1852434,96 17140997,97 1099039,51 5941602 32612001,65
2012 536938,66 4917004,68 2105161,26 14172017,08 1321364,34 6442602 29495088,02
2013 571978,77 4510477,73 2129590,74 14318813,60 1101784,82 8307025,86 30939671,52

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio