FB twitter YouTube

Velikonoční Pohled pro misie® ve Štítné nad Vláří

V rámci projektu PMD velikonoční Pohled pro misie® děti ze štítenského Misijního klubíčka vyrobily krásné velikonoční pohledy, které pak v neděli 13. 3. 2016 prodávaly v našem farním kostele sv. Josefa ve Štítné nad Vláří. Děkujeme všem farníkům, kteří nám do misijní kasičky přispěli a díky nimž jsme tak obdrželi částku 600 Kč, která poputuje skrze PMD chudým dětem v misijních zemích. Všem dětem i farníkům za jejich štědrost a ochotu pomáhat upřímné Pán Bůh zaplať!

Za Misijní klubíčko Martina Bařinková

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio