FB twitter YouTube

Velikonoční Misijní jarmark® v Plzni – farnost Severní Předměstí

V neděli 12. 3. 2017 proběhl ve františkánské farnosti Plzeň – Severní Předměstí již tradiční velikonoční Misijní jarmark®. Děti z Misijního klubka zde nabízely své výrobky, které vyrobily spolu s maminkami a babičkami – jarní cukroví, křížaly, krásné drátěné dekorace, domácí sirupy, origami… Díky štědrosti všech zúčastněných se vybrala částka 9740 Kč, která byla odeslána na účet PMDD a pomůže chudým dětem v misiích. Děti měly radost, že mohly pomoct…

Za farnost Miriam Svobodová

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio