FB twitter YouTube

Ve Studenci koledovali i pro misie

„Celodenní putování Studencem na sv. Štěpána (26. 12. 2015) vždy začíná ráno v kostele, kde se všichni sejdeme při mši svaté, poté se nasnídáme na faře a můžeme vyrazit. Následuje společné foto u kostela a návštěva našich „bývalých koladníků“ na hřbitově, kde zazpíváme jednu z koled a pomodlíme se modlitbu Otče náš. Pak už se rozdělíme na 4 skupiny po cca 12 – 15 lidech a vyrazíme. Ženy (dívky) = kolednice zpívají tradiční koledy i mnoho soudobých „moderních“ vánočních písní – loni šly hořením koncem obce. Muži (chlapci) = koledníci zpívají zejména tradiční koledy a často koledy z Podkrkonoší a Krkonoš – ti šli loni dolení konec. Za den tak navštívíme více než 100 domácností a z výtěžku financujeme akce, mezi něž jsme zařadili letos i vámi spravované projekty.“
Václav Urban, svatoštěpánský koledník ze Studence

St 1 St 2 St 3 St 4 St 5

 

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio