FB twitter YouTube

Únor v Misijním klubku Chotěboř

Na úplném začátku jsme si přečetli v jednom dopise následující text: „Samotnému papeži Františkovi starost o chudé a potřebné leží na srdci. Například svému almužníkovi říká: „Budeš mou prodlouženou rukou, která pohladí chudé, vyděděné, nejposlednější. V Buenos Aires jsem večer často vycházel ven z domu, abych navštívil „své“ chudé. Teď to už dělat nemohu, je složité opustit Vatikán. Budeš to za mne dělat ty, poneseš jim mé srdce, přineseš jim úsměv a milosrdenství nebeského Otce.“ Tento úryvek jsme si vzali k srdci, omalovali jsme si „své“ ruce, jedny byly malé, druhé velké, ale vůbec na tom nezáleží. Důležité je, že byly a jsou připraveny pomoci. Každý jak umí je barvil a vymalovával. Z těch rukou jsme udělali kruh, doprostřed přišla mapa světa a misijní slunce našich rukou, které chtějí pomáhat bylo na světě…. Děkujeme papeži Františkovi za jeho lásku k chudým a potřebným a jsme rádi, že můžeme pomáhat.

Několik týdnů jsme s dětmi také stavěli MOST. Každé dítě si na cihličku napsalo určitý dobrý skutek, modlitbu či oběť, kterou uplynulý týden vykonalo a cihličku nalepilo na předkreslený most. Nakonec jsme ho nesli v obětních darech na dětské mši svaté, kterou naše Klubíčko vždy zakončujeme.

13. 2. jsme na setkání Misijního klubka měli modlitby za nemocné a děti kreslily svá přáníčka pro vaši misijní cestu na Filipíny.

Jitka Sokolová

Cho 1 Cho 2 Cho 3 Cho 4 Cho 5 Cho 6 Cho 7 Cho 8 Cho 9 Cho 10 Cho 11 Cho 12 Cho 13 Cho 14 Cho 15 Cho 16

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio