FB twitter YouTube

Sv. František Xaverský – Dětská vikariátní pouť Tábor

V pondělí 14. 5. se konala dětská vikariátní pouť zaměřená na poznávání misionáře sv. Františka Xaverského, s podtitulem „Čas být spolu“. Do Opařan doputovaly děti spolu s rodiči, babičkami a kněžími z různých farností našeho vikariátu a jako každý rok i žáci CZŠ Orbis Pictus. V půl desáté jsme akci započali slavením mše svaté, kterou vedl otec David z kláštera Želiv. V kázání jsme se dozvěděli něco o misionářích a kontinentech, ve kterých působí. Hlavní postavou poutě byl sv. František Xaverský. Podle barev kontinentů byly také děti rozděleny do pěti skupin a pouť mohla začít. První stanoviště bylo v refektáři bývalého jezuitského kláštera, kde jsme při vítaném občerstvení měli možnost si prohlédnout a něco se dozvědět o nádherné barokní výzdobě stropu s motivy ze života sv. Františka. Druhým stanovištěm byl kostel sv. Františka Xaverského. Zde jsme si přiblížili život sv. Františka Xaverského – jednoho z největších misionářů v historii. Tento světec je v kostele vyobrazen také na stropních obrazech. Poté už jsme putovali směrem ke Stádleckému mostu. Další stanoviště bylo ve Stádlci na nádvoří zámku. Sv. František Xaverský mimo jiné pomáhal nemocným a děti si zde mohly prakticky vyzkoušet obvazování zraněných. V zámku je také kaple Panny Marie Bolestné, kde jsme se mohli společně pomodlit za naše nemocné a trpící. Posledním stanovištěm byl Stádlecký most. Děti zde kreslily misionáře, zopakovaly si, kde všude sv. František působil, stavěly vor s biblickým vzkazem na vlajce, který pustili po Lužnici a mohly si vyzkoušet i slaňování z mostu. Na závěr nezbývá než poděkovat Bohu za společnou vydařenou akci, kde jsme se něco dozvěděli, vyzkoušeli a hlavně mohli být spolu a vzájemně se utvrzovat a posilovat ve víře. Pouť mohla být uskutečněna díky spolupráci vikariátního zástupce, Papežských misijních děl-missio a žáků a pedagogů CZŠ Orbis Pictus.

Běhounová Petra

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio