FB twitter YouTube

Setkání vedoucích Misijních klubek v Praze

Setkání vedoucích Misijních klubek i těch, kdo se o misie zajímají, proběhlo pod pražským Strahovem v sobotu 1. dubna. O místo pro hosty jsme se v prostorách nemocnice sester boromejek dělili se seminářem pro řádové sestry z celé České republiky, o to byl den radostnější. Dopolední část našeho setkání proběhla v duchu výměny zkušeností, zájemkyně a nováčci mohli klást otázky, vedoucí klubek představovali svou činnost. Odpolední blok byl věnovaný ukázkám dramatizace biblického textu a prezentacím misijních zemí, s nimiž jsme prostřednictvím Papežských misijních děl v kontaktu. Potěšení přinesla především samotná možnost setkání napříč diecézemi plzeňskou, litoměřickou, pražskou a českobudějovickou.

Za zúčastněné Hanka Koukalová

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio