FB twitter YouTube

Setkání přátel časopisu Duha a PMD

 

Převzato s facebooku časopisu Duha:

„V sobotu 19. 8. se v Putimi konalo již tradiční setkání přátel časopisu Duha a Papežských misijních děl. Letošní slavnost byla vskutku jubilejní, neboť časopis Duha, který je určen dětským čtenářům od pěti do dvanácti let, slaví neuvěřitelný dvacátý pátý ročník své existence. A co všechno bylo možné zažít? Setkání jsme zahájili mší svatou s panem biskupem Karlem Herbstem. Ten nás vyzval k zamyšlení se nad otázkou, jakými způsoby můžeme přinášet radostnou zvěst evangelia do současné společnosti. Po mši svaté bylo pro účastníky setkání připraveno na farní zahradě pohoštění a zábavný program. Děti mohly rozvíjet svou kreativitu v tvořivých dílnách, zastřílet si ze vzduchovky nebo si zahrát badminton. Pro jejich rodiče byla připravena prohlídka místní kostnice, která byla doplněna odborným výkladem a poté následovala beseda s panem biskupem. Setkání bylo zakončeno pohádkou o Všudybylovi v podání divadla Studna.“

Fotografie ze setkání naleznete zde: http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/9ae7323e-ba25-4c4b-b4ff-7877f1b5ebd4

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio