FB twitter YouTube

Setkání dětí nazvané „Za královnou země Boa“

Za královnou země BOA, tak by se dala nazvat sobota 4. 11., kterou na Klokotech společně prožilo několik desítek dětí a mladých z Pelhřimova, Tábora a okolí, Plzně, Písku i odjinud. Proč se tady všichni sešli? Všichni více či méně patří do celosvětové sítě Papežského misijního díla dětí a s heslem „Děti pomáhají dětem“ se ve svých farnostech scházejí k modlitbě, hrám a tvoření pro misie. Pelhřimovské klubko, které přijelo do Klokot na návštěvu, má svou bohatou historii. V jeho vedení se už prostřídalo mnoho jmen. A v posledních letech na podzim tradičně vyjíždí na výlet za odměnu za celoroční práci pro misie. Tentokrát jsme se sešli na Klokotech, aby děti viděly a zažily, že nejsou ve svém klubku samy, a potěšily se navzájem s klubkem klokotským. Pro obě skupiny si připravila program mládež scházející se u oblátů na Klokotech. Děti se pokusily vžít do role misionáře objevujícího zcela novou zemi. K tomu znamenitě posloužil členitý terén v okolí Klokot. Tady si skupinky mohly vyzkoušet domorodá řemesla, poznávaly místní flóru, odpočívaly při čtení místních moudrých příběhů, vyzkoušely zdejší hudbu. Viděly také práci misionářů samy v akci – misionář nemůže přinášet zvěst o Ježíši Kristu bez znalosti místního jazyka. A také nemůže zůstat netečný k utrpení, na které zná lék či léčbu. Zlatým hřebem byla audience u královny země Boa. Bylo možné královně povyprávět, co cestovatelé v její zemi zažili, a odnést si od ní na památku radu misionáře, ke kterým v této zemi chovají úctu.

Velké poděkování Dianě, Anně a Lídě za vedení pelhřimovské skupinky i mladým z Klokot za realizaci programu!    

Hana Koukalová 

                 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio