FB twitter YouTube

Reportáž z misijního koláče ve Dvoře Králové nad Labem

Již několik let probíhá ve Dvoře Králové pečení misijních koláčů specifickým způsobem. Je to jedna z akcí, na kterou se děti z farnosti velmi těší. Začíná již v sobotu (pro letošní rok to byla sobota 9. března), kdy se na faře postupně scházeli jednotliví aktéři celého dění. Kolem třetí hodiny odpoledne přicházejí řeholní sestry z Kongregace Matky Božího milosrdenství, které zde pracují jako pastorační asistentky, aby připravily jednotlivé místnosti a vše potřebné. Vzápětí přijíždí pekař Pavel, který z několika kil mouky zadělal kynuté těsto na koláče. Jako třetí se objevuje Bronislava Halbrštátová – diecézní ředitelka PMD, kterou farnost pozvala jako hosta. Jejím úkolem bylo připravit pro děti misijní aktivitu a nacvičit s nimi hudební doprovod k nedělní mši svaté.

Po chvíli se začínají na faře scházet děti, zůstávají i někteří rodiče a začínají se žhavit čtyři trouby, v nichž se bude péct. Vše probíhá v několika místnostech fary a linou se z nich libé vůně nejrůznějších druhů koláčů a jiného pečiva. Když došlo těsto, nastoupil hudební program s Broňou, při kterém se děti naučily píseň MOST a nacvičily doprovod ke mši svaté na druhý den. Mezitím Pavel stihl zadělat ještě další dávku těsta, takže pečení pokračovalo, než se malí unavení pekaři sešli na společnou večeři.

Po dobré práci a s plnými bříšky se všichni přesunuli do vedlejší místnosti, kde již byla připravena promítací technika, a mohl začít vlastní misijní program. Tentokrát byly na pořadu misie v Africe a DVD Zambijský Bambo, o němž dětem poutavě vyprávěla Broňa Halbrštátová.

Přiblížila se noc a čas jít spát. Většina dětí odešla s rodiči domů, část však zůstala a přespávala ve spacácích na faře. Děti si tak užily ještě trochu legrace a zároveň mohly hned ráno připravit na faře misijní kavárnu, ve které sami obsluhovali a u kostela nabízet své výrobky farníkům.

Z kostela i z kavárny všichni odcházeli s úsměvem malí misionáři tak měli možnost zakusit, že když věnují svůj čas pro druhé, rozdávají tím lásku a radost.

s. M. Doubravka

 

Fotogalerie na stránkách farnosti

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio