FB twitter YouTube

První svaté přijímání dětí z Misijního klubka v Pardubicích

Ve farnosti Pardubice jsme 17. 5. 2015 slavili slavnost prvního svatého přijímání. Při poslední přípravné katechezi o Eucharistii, paní katechetka nechala kolovat mezi dětmi arabský chléb, ze kterého si každý mohl kousek ulomit. Na závěr katecheze povzbudila děti, že tak jako Ježíš se s námi rozdělil i my se máme vzájemně dělit a pomáhat, kde je nouze. My jsme Jeho rukama. Nakonec paní katechetka nabídla dětem, že pokud chtějí, mohou ze svého něco ušetřit pro chudé děti. V neděli při prvním svatém přijímání přinesly děti do kasičky 1394 Kč, které jsme poslali na účet PMD.

26-1SVP-2015_1

19-1SVP-2015_1

31-1SVP-2015_1

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio