FB twitter YouTube

Předvečer Misijní neděle v Jindřichově Hradci

Adorace za misie, mše svatá, káva, čaj, koláčky a povídání o podporovaných projektech na Filipínách. Tak by se dal shrnout požehnaný předvečer Misijní neděle, tak jak jsme jej prožili na probošství v Jindřichově Hradci. Justýnku, nejmladší kočárkovou misionářku, už ke konci povídání o Filipínách příliš nezajímalo, schola byla nastydlá, ale přes tyhle oběti jindřichohradečtí připravili laskavý večer. Sešlo se farní společenství, které se snad rádo vidělo, a myšlenka vzájemné modlitby, podpory a obohacení skrze práci Papežských misijních děl ve světě snad v nás více zakořenila.

2015-10-17 18.06.50 2015-10-17 18.06.24 2015-10-17 18.05.50 2015-10-17 18.05.25 2015-10-17 18.05.14 2015-10-17 18.04.18 2015-10-17 18.04.12MMM Jindřichův Hradec

MMM Jindřichův Hradec

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio