FB twitter YouTube

Přednáška Papežských misijních děl na Bouzově

Národní ředitel PMD Leoš Halbrštát a diecézní ředitelka PMD v královéhradecké diecézi Bronislava Halbrštátová přijeli dne 13. října na pozvání Senior klubu na Bouzov přednášet o Papežských misijních dílech. Přednáška se skládala ze dvou částí. V první vysvětlil Leoš Halbrštát účel a poslání Papežských misijních děl a zmínil projekt PMD na Filipínách, v druhé části paní Bronislava Halbrštátová přiblížila pozorným a zaujatým posluchačům projekt PMD v Zambii.
Přednáška se setkala s pozitivním ohlasem a byla nastíněna možnost budoucí spolupráce a podpory místních obyvatelů Papežským misijním dílům.
Děkujeme manželům Halbrštátovým za jejich ochotu, angažovanost a zápal, s kterým přijeli a přednesli povzbudivá a motivující slova.

 
Za Římskokatolickou farnost Bouzov Lubomír Macek

09 10 12 DSCN9153

11 13 14

Přílohy:

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio